Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiekapital

Enligt Aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet är investerat kapital från aktieägarna. Fr o m 1 januari 2020 är lägsta tillåtna aktiekapital 25 000 kr.

Vad är aktiekapital?

Enligt Aktiebolagslagen skall alla aktiebolag ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet är det investerade kapital som aktieägarna skjutit in i sitt aktiebolag vid bildandet av aktiebolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehavet i bolaget.

Det lägsta tillåtna kapitalet är 25 000 kr.

Sänkt aktiekapital – 25 000 kr fr.o.m. 1 januari 2020

Förra sänkningen av kapitalkravet för aktiebolag gjordes 2010 då gränsen sänktes från 100 000 kr till nuvarande 50 000 kr. Den sänkningen gjorde aktiebolagsformen tillgänglig för fler företagare och antalet aktiebolag ökade markant.

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att från och med 1 januari 2020 är det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000 kronor. Det nya beslutet från regeringen innebär en ytterligare sänkning av kapitalkravet i privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Regeringen hoppas att sänkningen bland annat ska bidra med att underlätta för mindre företag att etablera sig. För publika aktiebolag föreslås inte någon ändring av kravet på aktiekapital.

Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2020.

Beställ Prisförfrågan

Vad innebär sänkt aktiekapital till 25 000 kr?

Att aktiekapitalet har sänkts till 25 000 kan innebära en rad förändringar. Till exempel kan det leda till att leverantörer kommer att ställa krav på borgen eller andra säkerheter från bolaget och dess ägare. En ytterligare förändring med det långa kapitalkravet är att aktiebolag som företagsform kan tappa i anseende, vilket då också drabbar redan existerande bolag.

Branschorganisationer framhåller att ett sänkt kapitalkrav kan leda till att det blir krångligare och svårare för bolagen att låna pengar, eftersom bankerna då kommer att ställa krav på andra säkerheter istället.

Vi har sedan sänkningen av aktiekapitalet, till 25 000 kr 1 januari 2020, noterat att många företagare i ändå väljer att starta sina bolag med ett 50 000 kr eller 100 000 kr i aktiekapital. Våra lagerbolag heter AB Grundstenen och finns med aktiekapital 25 000 kr, 50 000 kr, 100 000 kr och publikt bolag 500 000 kr.

Beställ Prisförfrågan

Lägre aktiekapital – mer kontroll

Aktiekapitalet används till att starta upp verksamheten i bolaget, som att exempelvis köpa in tillgångar som finns kvar i företaget. Är man företagare vet man att inkomster och utgifter kommer hand-i-hand och att utgifterna kan vara högre än inkomsterna.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital skall bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt ABL för att inte riskera ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder vid eventuell konkurs.

Öka aktiekapitalet

Det är vanligt att ett aktiebolag under sin verksamma tid får behov av mer kapital på grund av krav från leverantörer, nya ägarinvesteringar eller andra intressenter. Det kan ske genom fondemission och/eller nyemission.

Vid nyemission ökar aktiekapitalet genom de medel som kommer in som betalning för nya aktier i bolaget. I en fondemission ökar aktiekapitalet genom omfördelning av de medel som redan finns i aktiebolaget.

Läs mer >>

Minska aktiekapitalet

Minskning av aktiekapitalet (eller reservfonden) görs vanligen för återbetalning till aktieägarna eller för täckande av förlust. Det kan också vara en lösning om en av aktieägarna vill gå ur bolaget och övriga ägare inte kan eller vill köpa aktierna.

Mer information

Regeringen om lagförslaget >> (extern sida)

Sänkning av aktiekapital till 25 000 >>
Förbrukat aktiekapital? >>
Sätta ner aktiekapital i gamla bolag >>
Aktieägaravtal >>
Aktiebok och aktiebrev >>
Våra tjänster >>

Kontakta oss Beställ aktiebolag Prisförfrågan
Våra bolagstjänster kan du beställa dygnet runt online!

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy