Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Revisor eller inte revisor?

Ett aktiebolag som har revisor är kontrollerat på ett helt annat sätt än ett aktiebolag som saknar revisor. Kreditgivare, leverantörer, kunder och myndigheter är ofta mycket försiktigare och gör noggrannare undersökningar och övervägningar när det gäller att ha att göra med bolag som saknar revisor. Många gånger underlättas affärerna om man har revisor. Revisorn kan också fungera som rådgivare för bolaget i ekonomiska frågor. Bolag som saknar revisor drabbas i mycket högre grad av förseningsavgifter p g a för sent inkomna årsredovisningshandlingar till Bolagsverket t ex.

Naturligtvis finns det bolag där det inte är motiverat med revisor och kostnaden för sådan, t ex bolag med mycket liten eller mycket begränsad verksamhet. Om verksamheten just nu sker i mindre skala och därmed inte motiverar revisor eller att kostnaden är avgörande men att bolaget längre fram kommer att utse en revisor kan bolagsordningen formuleras så att den ger utrymme både för att ha och inte ha revisor. Framtida val av revisor kräver då ingen ändring av bolagsordningen.

Aktiebolagets behov bör styra. Checklista att tänka igenom innan beslutet om att ha revisor eller inte är bl a:

  • antalet ägare.
  • eventuellt behov av lån och annan finansiering.
  • vilka som ska vara kunder och leverantörer.
  • verksamhetens komplexitet.

Publika och noterade aktiebolag måste ha revisor. I andra bolag krävs val och registrering av revisor när bolaget under de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt minst två av följande kriterier:

  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
  • Fler än tre anställda.

Våra lagerbolag AB Grundstenen ger fritt val i revisorsfrågan.

Vi hjälper dig med ditt bolag


  • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
  • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
  • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!