Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Driva och utveckla företag


När ditt bolag är i full blom och du vill utveckla ditt företagande

Att utveckla sitt företagande innebär ofta förändringar i bolaget som ändring av styrelse, ägare eller verksamhet m m. Vi hjälper dig med din aktuella bolagsfråga så att du istället kan lägga tid och energi på ditt företags verksamhet och dess utveckling.

Med vår hjälp ordnar vi så bolagsrättens regler och ramar uppfylls på ett korrekt sätt.

Sedan starten 1954 har vi hjälpt företag med tusentals olika ändringsärenden och formaliteter inom bolagsrätt. Anlita oss så får du tillgång till hela vår expertis och en snabb trygg hantering av ditt bolagsärende.

Kontakta oss så hjälper vi dig! Ring 023 79 23 00

Ändringar i aktiebolag


När du gör ändringar i ditt bolag är det viktigt med korrekt registrering hos Bolagsverket. Det kan gälla företagsnamn, styrelse, verksamhet, säte, räkenskapsår, aktieinnehav m m.

Emission eller minskning


Behöver du öka eller minska aktiekapitalet? Vi hjälper dig med nyemission, fondemission eller en lösning för teckningsoptioner alternativt konvertibler.

Fusion


Genom fusion kan företag upplösas och samtliga tillgångar och skulder övertas av övertagande bolag utan att ett likvidationsförfarande krävs.

Delning (fission)


Ett delningsförfarande kan vara aktuellt t ex när kompanjonskap upphör eller för att flytta fastigheter.

Lösa ut delägare


Behöver du lösa ut en delägare? Utlösen av delägare kan vara en komplicerad process där många aspekter måste beaktas.

Aktiebok & aktiebrev


Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare. Den ska enligt lag uppdateras vid varje ägarförändring.

Aktieägaravtal


Är ni två eller flera aktieägare rekommenderar vi ett aktieägaravtal. Det är bättre att ha ett enkelt aktieägaravtal som kan ändras vid framtida behov än att inte ha något avtal alls.

Optionsprogram


Du kan bli delägare i bolaget på två sätt. Antingen genom att köpa befintliga aktier eller att du tecknar aktier i en nyemission.


Varumärkesskydd


Produktnamn eller logotyper är bolags immateriella tillgångar. Det är viktigt att skydda dess värde med varumärkesregistrering.


Skydda företagsnamn


Om en viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn skyddas genom att det registreras som Särskilt företagsnamn (bifirma).

Ombilda till aktiebolag


Har verksamheten fått sådan omfattning att det är dags att ombilda den enskilda firmans verksamhet till ett aktiebolag?


Stiftelse


En stiftelse är en självständig förmögenhet som med ett stiftelseförordnande som grund förvaltas för ett bestämt och välgörande ändamål.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Beslut för bolagets utveckling


För att ett företaget ska kunna fungera, utvecklas och skapa tillväxt fattas många beslut i det dagliga arbetet, på bolagsstämmor och i styrelser.

Besluten har olika karaktär beroende på var i utvecklingen bolaget befinner sig. Det är ofta frågor om vem som kan och ska företräda bolaget, vilket ansvar bolagets företrädare och delägare har, företagets namn eller en registrering av varumärke etc. Besluten skapar behov av formalisering och registrering hos Bolagsverket.

Vi hjälper dig med rådgivning och vägledning i din bolagsfråga.

Anlita oss så får du tillgång till hela vår expertis och en snabb och smidig hantering av ditt bolagsärende så att bolagsrättens regler och ramar uppfylls på ett korrekt sätt.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om våra bolagstjänster?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!