Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Lösa ut delägare i aktiebolag


Ska en delägare lämna bolaget? Då kan vi hjälpa dig!

När en delägare i ett aktiebolag ska lämna bolaget blir den som lämnar ofta utlöst genom att sälja sina aktier till andra delägare som betalar med privata medel.

En annan metod är att bolaget löser in aktierna och betalar delägaren med bolagets fria egna kapital. Detta sker genom att bolaget minskar antalet aktier genom att rikta en indragning av aktier mot den delägare som vill lösas ut. Köpeskillingen som bolaget betalar för dessa aktier brukar styras av ett aktieägaravtal.

Viktiga frågor inför utlösen av delägare/inlösen av aktier:

  • Bolagets värdering
  • Framtida kompetensförsörjning
  • Rätt metod för genomförandet

Med vår hjälp får du en korrekt och smidig lösning som passar er situation.

Beställ enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vi hjälper dig lösa ut delägare


Att lösa ut en delägare kan vara en komplicerad process där många aspekter måste beaktas. Det är viktigt att alla handlingar blir korrekta och att rätt beslut och registreringar görs.

Vi har genom åren hjälpt många företagare att lösa ut delägare. Med vår hjälp ingår både konsultation och den dokumentation som krävs.

Hur löser man ut delägare?


1. Värdera bolaget och kom överens om pris

För att kunna köpa ut en aktieägare behöver ägarna i bolaget komma överens om värdet på bolaget och ta reda på vad en köpare kan vara villig att betala för aktierna.

Vid värdering av bolaget behöver viktiga parametrar sammanställas och beaktas. Saker som har betydelse utöver den faktiska balansräkningen är storlek på bolaget, lönsamhet, hur långsiktigt säkra intäkterna är, hur personberoende verksamheten är, dolda värden, risker etc. Oavsett ovanstående är det i slutändan om köpare och säljare kan komma överens som är avgörande för att en försäljning av aktier ska kunna genomföras.

I många bolag med flera ägare finns aktieägaravtal som styr hur utlösen av delägare ska ske och hur värderingen ska genomföras. Vanliga metoder är substansvärdering eller avkastningsvärdering.

2. Beakta bolagets framtida kompetensförsörjning

När en delägare köps ut finns det en risk att specialkompetens som är viktig för bolagets utveckling lämnar bolaget. Gör därför en plan för bolagets framtida kompetensförsörjning.

3. Välj metod för betalning av aktier

  • Övriga aktieägare köper aktierna

Övriga aktieägare har tillgång till likvida medel och kan köpa delägarens aktier till överenskommet pris.

  • Inlösen av aktier och betalning från bolagets egna medel

Om bolagets ställning medger kan ägarna besluta att med bolagets egna medel lösa ut delägaren till överenskommet pris.

  • Utlöst aktieägare ska bedriva verksamhet i eget bolag

Bolaget kan göra en Delning (Fission) och ett nytt bolag bildas som ett resultat av delningen. Överenskommen del av rörelse och kapital överförs till det nya bolaget.

  • Separering av kapital

Delägaren som ska lösas ut överlåter sina aktier till ett nytt bolag. Bolaget löser sedan in aktierna till överenskommet pris genom att minska aktiekapitalet. Om man önskar återställa aktiekapitalet kan detta göras samtidigt genom fondemission. Med denna metod hamnar den säljande partens likvid i ett nytt eget bolag vilket i många fall kan vara att föredra.

Hur påverkas den utlösta delägaren skattemässigt?


Beskattningen skiljer sig om aktierna ägs privat eller om de ägs genom ett holdingbolag. Innan utlösen sker kan det vara fördelaktigt för den som blir utlöst att först överlåta sina privatägda aktier till ett eget bolag. 

Kom överens om bolagets värde


För att kunna köpa ut en aktieägare behöver ägarna komma överens om värdet på bolaget.

Vår VD Erik Berggren har hjälpt många företagare vid utlösen av delägare.

FAQ - Utlösen av delägare


Om en aktieägare i ett bolag av någon anledning vill bli utlöst finns flera möjliga alternativ:

  • Övriga delägarna köper dina aktier med privata medel.
  • Aktiebolaget löser in delägarens aktier med bolagets fria egna kapital.

Hur man bör gå tillväga beror på situationen. Kontakta oss, vi hjälper er att göra en analys av bolagets och aktieägarnas förutsättningarna för att välja rätt metod när du ska lösa ut en delägare.

Genom inlösen av aktier löser man ofta enkelt finansieringsbiten, eftersom bolaget står för finansieringen i stället för de kvarvarande delägarna.

Ja. Men det kan vara svårt för aktieägarna i bolaget att komma överens om ett pris för att det ska vara möjligt att lösa ut en delägare.

Vi kan hjälpa er att hantera situationen och se vilka alternativ som är möjliga.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om utlösen av delägare?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!