Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Starta aktiebolag snabbt


Köp lagerbolag och du har
orgnr inom 2 timmar

Köp ditt aktiebolag enkelt online. Vi levererar organisationsnummer och bolagshandlingar inom 2 timmar. Behöver du ännu snabbare service, ring oss!

Nyregistrerade lagerbolag med aktiekapital från 25 000 kr

 • Kom igång snabbt med ditt nya aktiebolag.
 • Få vår hjälp för en korrekt och trygg process.
 • Spar tid och lägg fokus på ditt nya aktiebolag.

Med lagerbolaget AB Grundstenen kan du börja använda bolaget direkt.

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Köp aktiebolag - allt detta ingår:


 • Aktiebolagets ansökan om F-skatt, för att komma igång med fakturering.
 • Kontroller, granskningar, omskrivningar, bevakning.
 • Konsultation och hjälp med de frågor som dyker upp under processen.
 • 6 månaders kostnadsfri upplysningstjänst med Svensk Faktakontroll.
 • Aktieägaravtal om ni är flera ägare. Läs mer >>
 • Domänregistrering, inkl första årsavgiften.

Kapitalgaranti

Svenska Standardbolag garanterar att lagerbolaget AB Grundstenen vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet.

 

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss! 023 79 23 00

Starta aktiebolag – följ vår guide steg för steg


 •  

Beställ online >> och välj signering med BankID för extra snabb hantering.

 •  

Du får bolagshandlingarna mailade till dig inom 2 timmar!

 •  

Signera bolagshandlingar.

 

 •  

Betala aktielikviden – därmed blir du ägare av bolaget!

Köpa ett färdigt aktiebolag - så går det till:

Starta ditt aktiebolag med lagerbolag. Beställ online eller ring oss på 023 79 23 00 så hjälper vi dig gärna! Vi har alltid aktiebolag redo för leverans. 

Beställ ditt bolag online

Sker beställningen under kontorstid får du bolagshandlingarna per mail inom 2 timmar. Behöver du bolagets organisationsnummer snabbare? Kontakta oss så ordnar vi det.

Vi garanterar att samtliga handlingar som krävs är korrekta och utformade efter dina önskemål.

Signera avtal

När du fått bolagshandlingarna ska avtalen signeras. Med bankID kan du enkelt signera digitalt och ditt bolagsärende kommer att kunna hanteras extra snabbt.

Betala aktielikviden

Nu är det dags att kontakta din bank för att öppna bankkonto för bolaget räkning med blankfullmakten som vi skickat. Sätt därefter in aktielikviden/aktiekapitalet på bolagets konto. En ännu snabbare process för att köpa bolaget är att betala direkt till oss.

Du är nu ägare och får en generalfullmakt

När signering och aktielikviden är betald får du en generalfullmakt av oss som gäller för dig som bolagets nya företrädare. 

Ditt nya bolag kan komma igång direkt eftersom bolaget har ett organisationsnummer. Du har därmed möjlighet att teckna avtal i bolaget, som exempelvis hyra av en lokal.

Kom igång med fakturering

Nu är det dags att skicka in ansökan om F-skatt och momsregistrering till Skatteverket. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Bolagets nya uppgifter registreras hos Bolagsverket 

När registreringen är klar översänder vi bolagets nya registreringsbevis och aktiebok, bolagsordning samt övriga handlingar som tillhör ditt aktiebolag.

Vad kostar det att starta aktiebolag?


För att köpa ett färdigt aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor till bolaget aktiekapital.

Du betalar en aktielikvid för lagerbolaget beroende på bolagets aktiekapital. Våra lagerbolag finns med 25 000, 50 000 och 100 000 kronor i aktiekapital. Vi har även publika aktiebolag med 500 000 kronor i aktiekapital.

 

Aktielikviden - ditt enda utlägg

För att köpa ett aktiebolag av oss krävs endast betalning av bolagets aktier, själva aktielikviden. Som köpare är aktielikviden ditt enda utlägg då vårt pris (arvode och Bolagsverkets registreringsavgifter) tas från bolagets eget kapital. 

Avdragsgillt?

Observera att vid aktiebolagets första inkomstdeklaration är en del av arvodet och registreringsavgifterna avdragsgilla.

Hos oss ingår allt - inga dolda kostnader

Notera att vi inte kan jämföras med andra aktörer som oftast bara lyfter fram en del av den totala kostnaden för ett aktiebolag. Vi informerar alltid om den totala kostnaden.

Starta med nybildning

Väljer man att bilda ett nytt bolag, en så kallad nybildning av aktiebolag, blir utlägget 25 000 kr för aktiekapitalet plus kostnader för registrering av bolaget och konsultation.

Starta aktiebolag med AB Grundstenen


AB Grundstenen är våra lagerbolag för aktiebolag. Bolagen finns tillgängliga med aktiekapital från 25 000 kr. Lagerbolagen har eget organisationsnummer och är vilande tills de aktiveras med köpares uppgifter.

AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag. Välkänt inom svenskt näringsliv samt bland intressenter du kan tänkas komma i kontakt med. Vid beställning av aktiebolag får du omgående tillgång till bolagets organisationsnummer.

Fördelar med aktiebolag


Aktieägare i ett aktiebolag har enligt grundregeln inte något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget självt är den juridiska person som ansvarar för sina skulder och kan ingå avtal.

 • Inget personligt ansvar.
 • Möjlighet till utdelning med lägre skatt.
 • Tryggt om du har anställd personal.
 • Enkelt att skilja på din egen och aktiebolagets ekonomi.
 • Skattefördelar
 • Bolagets namn har ett rikstäckande skydd.
 • Bättre skatteregler vid försäljning av aktiebolag.

Starta dotterbolag


Att starta ett dotterbolag kan ge många fördelar för dig som företagare. Det ger bland annat möjlighet att dela upp verksamheten i separata bolag, men kan även innebära skattefördelar. 

Vi hjälper dig att starta dotterbolag snabbt med lagerbolaget AB Grundstenen.

Starta kommunalt aktiebolag


Behöver ni starta ett kommunaktiebolag som ska ägas direkt eller indirekt av kommunen? Vi hjälper er.

Med oss får ni en snabb och trygg process med personlig service av våra handläggare. Vi ser till att regler och ramar som gäller för kommunalt aktiebolag enligt kommunallagen uppfylls på ett korrekt sätt.
 
Väljer ni att köpa lagerbolag, ett färdigt aktiebolag, kan ni komma igång med verksamheten snabbare än om ni nybildar aktiebolaget.

Välj en seriös leverantör när du ska starta aktiebolag


Kan man köpa ett lagerbolag med färdig F-skatt och bankkonto?


Nej det är inte möjligt. Ett lagerbolag är per definition ett vilande bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet.

Våra lagerbolag är bildade  i förväg så att en köpare snabbt kan få tillgång till ett organisationsnummer men för att ett bolag ska kunna öppna bankkonto och få F-skatt krävs att bolaget blir aktivt genom att påbörja verksamhet.

Det finns risker med att köpa ett så kallat historikbolag som redan har ett bankkonto, registrerad F-skatt, moms och arbetsgivare. Eftersom aktiebolagets historik följer bolagets organisationsnummer kan ansvar för bolagets tidigare affärsverksamhet bli något du får med dig.

Våra nyregistrerade aktiebolag har olika räkenskapsår, säten och aktiekapital. Vi garanterar att aktiebolaget vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet och att aktiebolaget är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet.

När kan jag börja använda aktiebolaget?


Med lagerbolag får du tillgång till bolagets organisationsnummer direkt.

För att kunna verka i bolaget behöver du först bli ägare till bolaget. Ägare blir du när du undertecknat bolagshandlingarna och betalt aktielikviden. När det är klart utfärdar vi en generalfullmakt som ger dig rätten att agera i bolaget.

Vid nybildning av aktiebolag behöver du invänta registrering.

Om du inte har bråttom kan nybildning av ett aktiebolag vara ett alternativ. En nybildning av aktiebolag tar längre tid eftersom bolaget måste registreras hos Bolagsverket. När registreringsprocessen är klar tilldelas aktiebolaget ett organisationsnummer och blir en egen juridisk person, först då kan du verka i aktiebolaget. Handläggningstiden för registrering hos Bolagsverket kommer att påverka hur lång tid du får vänta.

Med ett lagerbolag får du däremot tillgång till ett aktiebolag med färdigt organisationsnummer direkt och kan komma igång snabbare med din verksamhet.

Säkra beslut ger en bra bolagsstart


För oss är det självklart att bidra med den bästa starten för våra bolagskunder. När du köper ett lagerbolag ingår 6 månaders prova-på-period av Svensk Faktakontrolls webbaserade informationstjänst. Tjänsten är ett beslutsstöd som ger dig komplett information om personer och företag i Sverige.

Fördelar med Svensk Faktakontroll:

 • Bra överblick och helhetsbild.
 • Heltäckande historisk information.
 • Bevakningsfunktion
 • Enkelt, komplett och anonymt.

Aktiekapital och ägares ansvar i aktiebolag


Sedan aktiekapitalkravet sänktes till 25 000 kr har vi noterat att många företagare ändå väljer att starta sina bolag med 50 000 kr eller 100 000 kr i aktiekapital.

Aktiekapitalet är det investerade kapital som aktieägarna skjutit in vid bildandet av aktiebolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan används för att starta upp verksamheten i bolaget, som exempelvis att köpa in tillgångar som sedan finns kvar i företaget.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital skall bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt ABL för att inte riskera ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder vid eventuell konkurs.

Våra lagerbolag, AB Grundstenen finns tillgängliga med aktiekapital från 25 000 kr och uppåt.

FAQ - Aktiebolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om aktiebolag:

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Aktiebolaget är en juridisk person vilket innebär att det är bolaget, inte ägarna, som ska betala alla skulder och fullgöra avtal med leverantörer och kunder etc.

Ägarna har alltså inte personligt ansvar, det man riskerar är insatt kapital (aktiekapital). Namnskyddet för bolagsnamnet är rikstäckande.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag >>

Du köper ett färdigt aktiebolag, lagerbolaget Grundstenen, av oss för 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor beroende vilket aktiekapital du väljer.

Vi tillämpar fast pris för vårt arbete och det innefattar arvode + moms samt registreringsavgifter som betalas med bolagets eget kapital. En del av arvodet och registreringsavgifterna är sen avdragsgilla vid bolagets deklaration.

Det snabbaste sättet att starta aktiebolag är med ett så kallat lagerbolag. Genom att köpa ett lagerbolag som är ett färdigt aktiebolag får du tillgång till ett bolag med organisationsnummer direkt och vår hjälp med hela processen.

Om du inte har bråttom att få tillgång till bolagets organisationsnummer kan nybildning av ett aktiebolag vara ett alternativ.

Vid nybildning av aktiebolag behöver du stifta bolaget, ha ett startkapital/aktiekapital och anmäla det för registrering hos Bolagsverket. Det tar sedan några veckor innan innan bolaget får ett organisationsnummer.

Nej det är inte möjligt. Ett lagerbolag är per definition ett vilande bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Lagerbolaget är bildat i förväg så att en köpare snabbt kan få tillgång till ett organisationsnummer. För att ett bolag ska kunna öppna bankkonto och få F-skatt krävs att bolaget blir aktivt genom att påbörja verksamhet.

Det går bra att starta och äga ett aktiebolag ensam. Du som ensam ägare kan vara ordförande i bolagets styrelse men du måste ha minst en suppleant med i styrelsen.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om aktiebolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!