Starta aktiebolag


Starta aktiebolag med våra nyregistrerade lagerbolag

Köp ditt aktiebolag enkelt online och få direkt tillgång till bolagets organisationsnummer. Leverans inom 2 timmar när du beställer under kontorstid!

Våra lagerbolag AB Grundstenen är redo för användning.

 • Kom igång snabbt med ditt nya aktiebolag.
 • Få vår hjälp för en korrekt och trygg process.
 • Spara tid och lägg fokus på ditt nya aktiebolag.

Starta aktiebolag enkelt online!

När du köper ett aktiebolag ingår alltid:


 • Aktiebolagets ansökan om F-skatt, för att komma igång med fakturering.
 • Kontroller, granskningar, omskrivningar, bevakning.
 • Konsultation och hjälp med de frågor som dyker upp under processen.
 • 6 månaders kostnadsfri upplysningstjänst med Svensk Faktakontroll.
 • Aktieägaravtal om ni är flera ägare. Läs mer >>
 • Domänregistrering, inkl första årsavgiften.

Kapitalgaranti

Svenska Standardbolag garanterar att lagerbolaget AB Grundstenen vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet.

 

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss! 023 79 23 00

Så här enkelt köper du ett aktiebolag:


 •  

Beställ online >> och välj signering med BankID för extra snabb hantering.

 •  

Du får bolagshandlingarna mailade till dig inom 2 timmar!

 •  

Signera bolagshandlingar.

 

 •  

Betala aktielikviden – därmed blir du ägare av bolaget!

Förklaring - steg för steg


 

1: Beställ bolaget online eller ring oss på 023-79 23 00 så hjälper vi dig gärna! Vi har alltid aktiebolag redo för leverans.

2: Gör du din beställning under kontorstid så skickar vi bolagshandlingarna till dig inom 2 timmar.

3: Har du BankID kan du enkelt signera bolagshandlingarna digitalt.

4: Kontakta sedan din bank för att öppna ett bankkonto för bolaget med den bankfullmakt vi skickat och gör därefter en insättning av aktiekapitalet på bolagets konto, alternativt betala direkt till oss.

Efter omregistreringen hos Bolagsverket skickar vi bolagets aktiebok, bolagsordning och övriga handlingar som tillhör ditt aktiebolag.

Vad kostar det att starta aktiebolag?


Starta med lagerbolag

Vad du som köpare betalar är beroende på vilket aktiekapital du väljer på bolaget.

Våra lagerbolag finns med 25 000, 50 000 och 100 000 kronor i aktiekapital. Vi har även publika aktiebolag med 500 000 kronor i aktiekapital.

Priset är uppdelat på en fast del, vårt arvode, och Bolagsverkets registreringsavgifter. Hela beloppet betalas med bolagets eget kapital, därmed blir ditt utlägg som köpare det du betalar för bolagets aktier.

Vid bolagets första inkomstdeklaration är även en del av arvode och registreringsavgifter avdragsgilla.

Notera att vi inte kan jämföras med andra aktörer som oftast bara lyfter fram en del av den totala kostnaden för ett aktiebolag. Vi informerar alltid om den totala kostnaden.

Starta med nybildning

Väljer man att bilda ett nytt bolag, en så kallad nybildning av aktiebolag, blir utlägget 25 000 kr för aktiekapitalet plus kostnader för registrering av bolaget och konsultation.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Starta aktiebolag med AB Grundstenen


AB Grundstenen är våra lagerbolag för aktiebolag. Bolagen finns tillgängliga med aktiekapital från 25 000 kr. Lagerbolagen har eget organisationsnummer och är vilande tills de aktiveras med köpares uppgifter.

AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag och välkänt inom svenskt näringsliv och bland de intressenter du kan tänkas komma i kontakt med. Vid beställning av aktiebolag får du omgående tillgång till bolagets organisationsnummer.

Fördelar med aktiebolag


Aktieägare i ett aktiebolag har enligt grundregeln inte något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget självt är den juridiska person som ansvarar för sina skulder och kan ingå avtal.

 • Inget personligt ansvar.
 • Möjlighet till utdelning med lägre skatt.
 • Tryggt om du har anställd personal.
 • Enkelt att skilja på din egen och aktiebolagets ekonomi.
 • Skattefördelar
 • Bolagets namn har ett rikstäckande skydd.
 • Bättre skatteregler vid försäljning av aktiebolag.

Behöver du starta dotterbolag?


Frågan kan bli aktuell när en verksamhetsgren får allt större betydelse i ett företag. Med expansionen följer ökade möjligheter och men inte alltför sällan även ökade risker. Händer något oförutsett kan det få konsekvenser som skadar övrig verksamhet. Ett annat exempel är när man från början känner till att en ny verksamhet är särskilt riskfylld. Då kan det vara lämpligt att redan från början lägga den verksamheten i ett separat bolag för att minimera eventuell skada i framtiden.

Fördelar

 • Riskminimering.
 • Verksamheten i dotterbolaget kan vara mer självstyrande i förhållande till övriga verksamheter i koncernen.
 • Verksamhetsdel ligger i dotterbolag som en förberedelse inför kommande försäljning av verksamhetsdelen.
 • För investerare blir det tydligare vad man satsar sina pengar i.
 • Möjlighet till koncernbidrag.

Välj en seriös leverantör när du ska starta aktiebolag


Det finns risker med att köpa ett så kallat historikbolag som redan har ett bankkonto, registrerad F-skatt, moms och arbetsgivare. Eftersom aktiebolagets historik följer bolagets organisationsnummer kan ansvar för bolagets tidigare affärsverksamhet bli något du får med dig.

Våra nyregistrerade aktiebolag har olika räkenskapsår, säten och aktiekapital. Vi garanterar att aktiebolaget vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet och att aktiebolaget är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet.

När kan jag börja använda aktiebolaget?


Med lagerbolag får du tillgång till bolagets organisationsnummer direkt.

För att kunna verka i bolaget behöver du först bli ägare till bolaget. Ägare blir du när du undertecknat bolagshandlingarna och betalt aktielikviden. När det är klart utfärdar vi en generalfullmakt som ger dig rätten att agera i bolaget.

Vid nybildning av aktiebolag behöver du invänta registrering.

Om du inte har bråttom kan nybildning av ett aktiebolag vara ett alternativ. En nybildning av aktiebolag tar längre tid eftersom bolaget måste registreras hos Bolagsverket. När registreringsprocessen är klar tilldelas aktiebolaget ett organisationsnummer och blir en egen juridisk person, först då kan du verka i aktiebolaget. Handläggningstiden för registrering hos Bolagsverket kommer att påverka hur lång tid du får vänta.

Med ett lagerbolag får du däremot tillgång till ett aktiebolag med färdigt organisationsnummer direkt och kan komma igång snabbare med din verksamhet.

Säkra beslut ger en bra bolagsstart


För oss är det självklart att bidra med den bästa starten för våra bolagskunder. När du köper ett lagerbolag ingår 6 månaders prova-på-period av Svensk Faktakontrolls webbaserade informationstjänst. Tjänsten är ett beslutsstöd som ger dig komplett information om personer och företag i Sverige.

Fördelar med Svensk Faktakontroll:

 • Bra överblick och helhetsbild.
 • Heltäckande historisk information.
 • Bevakningsfunktion
 • Enkelt, komplett och anonymt.

Aktiekapital och ägares ansvar i aktiebolag


Sedan aktiekapitalkravet sänktes till 25 000 kr har vi noterat att många företagare ändå väljer att starta sina bolag med 50 000 kr eller 100 000 kr i aktiekapital.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital skall bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt ABL för att inte riskera ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder vid eventuell konkurs.

Våra lagerbolag, AB Grundstenen finns tillgängliga med aktiekapital från 25 000 kr.

FAQ - Aktiebolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om aktiebolag:

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, fysiska eller juridiska. Aktiebolaget är en juridisk person vilket innebär att det är bolaget, inte ägarna, som ska betala alla skulder och fullgöra avtal med leverantörer och kunder etc.

Ägarna har alltså inte personligt ansvar, det man riskerar är insatt kapital (aktiekapital). Namnskyddet för bolagsnamnet är rikstäckande.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag >>

Du köper ett färdigt aktiebolag, lagerbolaget Grundstenen, av oss för 25 000, 50 000 kronor eller 100 000, kronor beroende vilket aktiekapital du väljer. Vi tillämpar fast pris för vårt arbete och det innefattar arvode + moms samt registreringsavgifter som betalas med bolagets eget kapital. En del av arvodet och registreringsavgifterna är sen avdragsgilla vid bolagets deklaration.

Det snabbaste sättet att starta aktiebolag är med ett så kallat lagerbolag. Genom att köpa ett lagerbolag som är ett färdigt aktiebolag får du tillgång till ett bolag med organisationsnummer direkt och vår hjälp med hela processen.

Om du inte har bråttom att få tillgång till bolagets organisationsnummer kan nybildning av ett aktiebolag vara ett alternativ.

Vid nybildning av aktiebolag behöver du stifta bolaget, ha ett startkapital/aktiekapital och anmäla det för registrering hos Bolagsverket. Det tar sedan några veckor innan innan bolaget får ett organisationsnummer.

Nej det är inte möjligt. Ett lagerbolag är per definition ett vilande bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Lagerbolaget är bildat i förväg så att en köpare snabbt kan få tillgång till ett organisationsnummer. För att ett bolag ska kunna öppna bankkonto och få F-skatt krävs att bolaget blir aktivt genom att påbörja verksamhet.

Du kan starta ett aktiebolag, äga det ensam och själv vara ordförande i det men i styrelsen för bolaget måste det även finnas minst en suppleant.

Har du frågor om aktiebolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>