Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Snabbavveckling


Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process 

Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation i vår ägo. Du slipper all administration under avvecklingstiden. Hanteringen tar bara några arbetsdagar, från offertförfrågan tills att du får betalt.

Vi är ledande inom branschen och har sedan 1992 avvecklat över 40 000 aktiebolag.

Gör offertförfrågan enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vad är snabbavveckling?


Att avveckla sitt vilande bolag genom snabbavveckling betyder egentligen att du säljer ditt bolag och därmed blir av med det snabbt. Vi köper alltså bolaget av dig och likviderar det sedan i vår ägo. Du får ut dina pengar från bolaget redan inom några dagar och slipper dessutom all administration som en likvidation innebär - snabbt och smidigt för dig.

Med vår snabbavveckling avslutar vi bolaget på ett korrekt sätt och du kan känna dig trygg med att ditt bolag aldrig kommer att säljas vidare då vi likviderar samtliga avvecklingsbolag.

Vad kostar snabbavveckling?


Totalkostnad för en snabbavveckling är 10 000 kronor för bolag med substansvärde upp till 300 000 kronor.

För att vi ska kunna köpa ett bolag för snabbavveckling så behöver balansräkningen vara städad så att tillgångar utgörs av pengar på bolagets bankkonto. I övrigt får det endast finnas eventuella fordringar eller skulder gentemot Skatteverket samt skuld till redovisningskonsult och/eller revisor.

När vi får aktuell balans- och resultaträkning för bolaget som ska avvecklas så beräknar vi bolagets värde och återkommer därefter med offert där det framgår hur mycket vi betalar för bolaget. Om bolagets värde exempelvis uppgår till 100 000 kronor så betalar vi 90 000 kronor för bolaget. Mellanskillnaden är alltså vårt arvode, 10 000 kronor, för att avveckla bolaget. För bolag med högre värde än 300 000 kronor – enligt offert.

 

Vill du ha mer information eller prisuppgift? 

Ring oss gärna! 023 79 23 00

 

 

Fördelar med snabbavveckling

Snabbavveckling är det snabbaste och smidigaste sättet att avveckla ett aktiebolag. 


 • Snabbavveckling av aktiebolag är en snabb, trygg och enkel process som kan ses som en form av snabblikvidation. Den tar endast några dagar jämfört med en traditionell likvidationsprocess som normalt tar 8-10 månader.
 • Vi köper ditt bolag för snabbavveckling och köpeskillingen för bolaget betalas ut omgående. Du behöver inte invänta utskiftning som vid en traditionell likvidation.
 • Du slipper hantera den omfattande likvidationsprocessen gentemot Bolagsverket. Vi sköter all administration av bolaget under avvecklingstiden.

Vår snabbavveckling är den vanligaste metoden för att avveckla aktiebolag. Svenska Standardbolag skapade tjänsten 1992 och har sedan dess avvecklat mer än 40 000 aktiebolag.

Vi säljer aldrig ditt bolag vidare. Med vår snabbavveckling kan du känna dig trygg med att bolaget och ägarnas skyldigheter gentemot myndigheter etc hanteras korrekt. Med oss får du en välkänd, finansiellt och ekonomiskt stark köpare. Vi garanterar att bolagets egna tillgångar inte används för förvärv av egna aktier enligt förvärvsförbudet i ABL.

Innan du avvecklar, har du koll på ditt gränsbelopp?

Gränsbeloppet påverkar hur mycket skatt du som aktieägare behöver betala på utdelning från ditt aktiebolag. Beloppet är det som du kan ta ut i aktieutdelning och kapitalvinst med en lägre skattesats på 20%.

Vi säljer INTE våra avvecklingsbolag vidare

Svenska Standardbolag säljer inte avvecklingsbolagen vidare som historikbolag. Alla bolag som Svenska Standardbolag köper avvecklas genom fusion eller likvidation, vilket innebär att bolaget och dess organisationsnummer upphör att existera.

Snabbavveckling av aktiebolag - så går det till


 •  

Fyll i offertförfrågan online.
Sänd aktuell balans- och resultatrapport så lämnar vi offert.

 •  

Uppgifter om aktieägare.
Vid accept av vår offert behöver vi uppgifter om aktieägare.

 •  

Avtalshandlingar och checklista.
Vi skickar samtliga avtalshandlingar.

 •  

Köpeskilling utbetalas.
När vi erhållit samtliga dokument betalas köpeskillingen.

Vad händer med bolagets kapital vid snabbavveckling?

Bolagets värde utgörs till stor del ofta av behållningen på bolagets bankkonto. Vi betalar en köpeskilling för aktierna till bolagets ägare i utbyte mot ett bolag med pengar på banken. Köpeskillingen understiger värdet på bolaget och mellanskillnaden utgör vårt arvode för avvecklingstjänsten. Bolagets bankkonto administrerar och avslutar vi efter att vi med våra egna pengar har betalat ut köpeskillingen.

Hur får jag min köpeskilling utbetald? 

Köpeskilling för aktierna betalas ut till det bankkonto som säljaren anger i samband med överlåtelsen av bolaget.

När kan man göra en snabbavveckling av ett bolag?


 • När verksamheten är avslutad och inventarier, lager och värdepapper etc är avyttrade.
 • När det finns en aktuell resultat- och balansrapport i bolaget som är korrekt.
 • När bolagets tillgångar i princip är bolagets bankmedel samt eventuella moms- och skatteavräkningar. Exempelvis ska kundfordringar ha betalats till bolaget.
 • Om bolagets aktiebok samt eventuella aktiebrev finns tillgängliga.

Vi kan hjälpa till om något måste justeras.

Innan vi snabbavvecklar ditt bolag


För att snabbavveckling ska vara möjlig måste bolaget vara vilande. Med begreppet vilande menas att tillgångar såsom maskiner och inventarier, lager, placeringar i aktier etc ska vara omsatta i pengar.

Bolaget ska i stort sett bestå av ett bankkonto med pengar och eventuella skatteavräkningar. Övriga poster som kan finnas kvar är upplupna arvoden till t ex redovisningskonsult samt obeskattade reserver.

När blir ett bolag vilande?

Genom att verksamheten avslutats eller sålts brukar man säga att ett bolag blir vilande. Det är inget som man registrerar hos någon myndighet utan det är mer ett begrepp för att tala om att bolaget inte längre bedriver verksamhet.

 

Kontakta oss så kan vi guida dig kring möjliga alternativ och vad du bör tänka på inför att du ska avveckla ditt bolag.

FAQ - Snabbavveckling


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om snabbavveckling:

Snabbavveckling innebär att ett företag säljs till ett specialiserat företag som omedelbart avvecklar det. Ägaren får betalt direkt och slipper hantera den långa likvidationsprocessen. Köparen tar över allt ansvar och sköter de administrativa och juridiska åtagandena.

Snabb, säker och enkel process för dig som säljare. Du slipper hantera bolaget och dess åtaganden under likvidationen, väntetiden på 8-10 månader och får betalt direkt. Vi tar över ansvaret och säkerställer korrekt hantering gentemot Skatteverket.

Totalkostnad för en snabbavveckling är 10 000 kronor för bolag med substansvärde upp till 300 000 kronor. Läs mer här.

Det finns flera metoder att lägga ner ett företag. Den enklaste och smidigaste metoden är snabbavveckling av aktiebolag.

Läs mer om olika metoder för att avveckla aktiebolag

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor om
att avveckla aktiebolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!