Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Starta Kommanditbolag


Köp ett färdigt kommanditbolag med organisationsnummer.

Starta snabbt med lagerbolaget KB Stengrunden.
Kommanditbolagen är redo för användning och du får tillgång till bolagets organisationsnummer och bolagshandlingar inom 2 timmar när du beställer under kontorstid. Alla uppgifter anpassas efter dina önskemål.

 • Kom igång snabbt med ditt nya kommanditbolag.
 • Få vår hjälp för en korrekt och trygg process.
 • Spara tid och lägg fokus på ditt nya bolag.

Köp kommanditbolag enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Köp kommanditbolag – allt detta ingår:


 • Ansökan om F-skatt, för att komma igång med fakturering.
 • Kontroller, granskningar, omskrivningar, bevakning.
 • Konsultation och hjälp med de frågor som dyker upp under processen.
 • Kompanjonsavtal
 • Domänregistrering, inkl. första årsavgiften.

Kompanjonsavtal

För att undvika eventuella oväntade och svårlösta konflikter i framtiden rekommenderar vi att delägarna upprättar ett kompanjonsavtal. Det ger säkerhet för framtiden.

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss! 023 79 23 00

Så här enkelt köper du ett kommanditbolag:


 •  

Ni får bolagshandlingar mailade till er inom 2 timmar.

 •  

Signera bolagshandlingar.

 

 •  

Betala vår faktura - Ni är ägare av kommanditbolaget!

Fördelar med kommanditbolag


 • Det finns inget krav på startkapital i ett kommanditbolag.
 • Till skillnad från handelsbolag, där alla bolagsmän är lika ansvariga, är det ofta mer lämpligt att företaget är ett kommanditbolag om någon person är den drivande medan andra är passiva.
 • Man begränsar risken för kommanditdelägarna genom att de enbart riskerar sin insats (minst 1 krona) medan komplementären tar på sig allt ekonomiskt ansvar.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring oss idag! 023 79 23 00

 

 

Bolagsmännens ansvar i kommanditbolag


Den drivande personen i företaget blir ofta komplementär och den andra ägaren blir kommanditdelägare.
Skillnaden i ansvar är att en komplementär är personligt ansvarig för bolagets skulder och förpliktelser. Bolagets komplementär har alltså obegränsat personligt ansvar för bolaget.

Den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos komplementären om bolaget inte betalar. Kommanditdelägarens ansvar är begränsat till enbart insatsen i bolaget. Stiftelser och ideella föreningar får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.

Tänk på att


Kompanjonsavtal ger säkerhet för delägarna i framtiden

Exempel på fördelar

 • Var överens om hur bolagets resultat ska fördelas mellan delägarna
 • Ha kontroll på vilka personer som får ingå i ägarkretsen och hur en delägare har rätt att sälja sina andelar
 • Minska risken för oenighet mellan delägare

Vi rekommenderar att delägarna i ett kommanditbolag upprättar ett kompanjonsavtal för att undvika att bli oense i och hamna i svårlösta konflikter i framtiden.
När du köper lagerbolaget KB Stengrunden ingår vår hjälp med kompanjosavtal.

Vad är ett kommanditbolag?


 • Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag.
 • Kommanditbolag ska ha två eller flera bolagsmän som kan vara fysiska eller juridiska personer.
 • Det finns inget krav på att ha ett stort startkapital eller att ha någon revisor.
 • Kommanditbolag lämpar sig som företagsform om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande.

Kompanjonsavtal är viktigt i kommandit- och handelsbolag


Eftersom frågan är så viktig ingår alltid ett kompanjonsavtal till fast pris när du köper ett kommandit- eller handelsbolag av Svenska Standardbolag AB.

Kompanjonsavtalet täcker in vad som initialt bör regleras och vad som ska gälla i verksamheten och vid olika händelser nu och i framtiden.

 • Ägarförändringar
 • Konkurrensförbud
 • Lön och ersättningar
 • Dödsfall och utlösen av dödsbo
 • Konkurs
 • Tvist, etc.

Utan kompanjonsavtal riskerar man att få hantera oväntade svårlösta konflikter som påverkar företaget negativt.

Kontakta oss så hjälper vi er att upprätta kompanjonsavtal! 

Frågor? Ring oss 023 79 23 00

FAQ - Kommanditbolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om kommanditbolag:

Handelsbolaget lämpar sig som företagsform om man kan lita till 100 % på den man driver handelsbolaget tillsammans med, om båda ägarna är i stort sett lika drivande, om man är medveten om att man i ett handelsbolag ansvarar solidariskt en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser. Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan betalning istället begäras av vem som helst av dem som är bolagsmän. I princip får en bolagsman i ett handelsbolag inte avgå om inte den andre bolagsmannen har godkänt avgången.

Att ha företaget som kommanditbolag är ofta bättre om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. Den drivande personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvar) medan den andre bara riskerar sin insats, som oftast är låg, t ex 100 kronor.

Typexemplet för när det ofta är bäst med kommanditbolaget är det fall då makar ska bilda företag men företaget i praktiken ska drivas bara av den ene maken.

Om kommanditbolaget har juridiska personer som delägare eller om det räknas som ett större företag måste årsredovisning skickas in till Bolagsverket.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om kommanditbolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!