Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Avveckla aktiebolag


Med snabbavveckling avvecklar du smidigt ditt aktiebolag

Ta hjälp av oss när du behöver avveckla ditt aktiebolag. Vi är ledande inom branschen och har sedan 1992 avvecklat mer än 38 000 aktiebolag.

Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation i vår ägo. Du slipper hantering/administration under avvecklingstiden.

Gör offertförfrågan enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vad är snabbavveckling?


Med snabbavveckling avvecklas ditt aktiebolag snabbt och smidigt. Vi köper bolaget av dig - Du får betalt direkt och slipper all administration. Bolaget avslutas sedan genom likvidation på ett tryggt och korrekt sätt. 

Fördelar med snabbavveckling av aktiebolag


 • Snabbavveckling av aktiebolag är en mycket snabb, trygg och enkel process. Den tar bara några dagar jämfört med en traditionell likvidation som tar 8-10 månader. 
 • Köpeskillingen betalas omgående, du behöver inte invänta utskiftning.
 • Du slipper all hantering och administration av bolaget under avvecklingstiden.

Vår snabbavveckling är den vanligaste metoden att avveckla aktiebolag. Svenska Standardbolag skapade tjänsten 1992 har sedan dess avvecklat mer än 38 000 aktiebolag.

Vi säljer aldrig ditt bolag vidare. Känn dig trygg med att bolaget och ägarnas skyldigheter gentemot myndigheter etc hanteras korrekt. Med oss får du en välkänd, finansiellt och ekonomiskt stark köpare. Vi garanterar att bolagets egna tillgångar inte används för förvärv av egna aktier enligt förvärvsförbudet i ABL.

Hur avvecklas ett aktiebolag med snabbavveckling?


 •  

Fyll i offertförfrågan online.
Sänd aktuell balans- och resultatrapport så lämnar vi offert.

 •  

Uppgifter om aktieägare.
Vid accept av vår offert behöver vi uppgifter om aktieägare.

 •  

Avtalshandlingar och checklista.
Vi skickar samtliga avtalshandlingar.

 •  

Köpeskilling utbetalas.
När vi erhållit samtliga dokument betalas köpeskillingen.

Olika metoder att avsluta aktiebolag:


 • Avveckla aktiebolaget med snabbavveckling och bolaget likvideras i vår ägo.
 • Lägga ner företaget genom frivillig likvidation.
 • Fusionera aktiebolaget med ett annat bolag.
 • Göra en delning av aktiebolaget. Tillgångar och skulder tas över av annat aktiebolag.
 • Om det krävs: genom konkurs.

Den vanligaste metoden är att dock att sälja aktiebolaget för snabbavveckling. Med vår avveckling får du en snabb, trygg och enkel process och betalt direkt.

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?


 • 10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med substansvärde upp till 300 000 kr.
 • För bolag med ett substansvärde över 300 000 lämnas prisuppgift vid förfrågan.

Enklast gör du offertförfrågan online.

Sälj ditt aktiebolag för avveckling och få betalt direkt


Avveckla bolaget med snabbavveckling!

 • Försäljningsprocessen är snabb, trygg och enkel.
 • Du får betalt direkt och vi avvecklar bolaget i vår ägo.

Hanteringen tar bara några arbetsdagar, från offertförfrågan tills att du får betalt. Vi startar avvecklingen av bolaget direkt och genomför hela processen i vår ägo.

Avveckla aktiebolag med frivillig likvidation

En frivillig likvidation är ett sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv. Upplösning sker genom att bolagets tillgångar förvandlas till pengar, bolagets skulder betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna. Vi hjälper till med formalia och de handlingar som krävs för en likvidation samt att utse en likvidator. Till skillnad från snabbavveckling måste säljaren själv hantera all administration kring och förvaltning av bolaget under hela likvidationstiden.

Hur går en frivillig likvidation till?

Bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation och avvecklas. Efter beställning upprättar vi skiftes- och slutredovisningshandlingar samt tillhandahåller likvidator för bolaget. Vid frivillig likvidation av aktiebolag tar det ca 8-10 månader tills att ägaren kan få sina eventuella tillgångar utskiftade ur bolaget. Kan du inte vänta rekommenderar vi vår snabbavveckling.

Kontrollera vem du anlitar för att avveckla ditt aktiebolag


När du säljer ditt bolag för snabbavveckling betalar du förskott till köparen vilken åtar sig att under lång tid sköta ditt bolag. Om köparen av bolaget inte sköter alla åtaganden korrekt kan det drabba dig som säljare.

Var uppmärksam på att det finns aktörer på marknaden som säger sig tillhandahålla tjänsten snabbavveckling men som inte fullföljer sina åtaganden. Om inte skatt betalats av aktören på rätt sätt kan det få kostsamma konsekvenser för säljaren.

Det finns även aktörer som marknadsför snabbavveckling av aktiebolag till låga priser där syftet är att köpa aktiebolag för att sedan sälja dem vidare, så kallade historikbolag.

Vår tjänst och vårt pris kan inte jämföras med dessa aktörers då vi förvaltar aktiebolaget tills avveckling av bolaget genom likvidation är fullföljd.

Vi säljer inte ditt bolag vidare, vi avvecklar bolaget.

FAQ - Avveckla aktiebolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om att avveckla aktiebolag:

Ett aktie- eller handelsbolag ses som vilande om det inte bedriver någon verksamhet eller inte har några tillgångar och skulder. Många aktiebolag ligger vilande då de inte bedriver någon verksamhet, exempelvis efter en generationsväxling, verksamheten har då lämnats vidare till nästa generation. Som regel blir själva aktiebolaget kvar som ett vilande bolag utan verksamhet. När man inte längre har någon nytta av bolaget är det bästa att avsluta och avveckla bolaget.

 • Snabb, säker och enkel process för dig som säljare.
 • Du behöver inte ta hand om bolaget och dess åtaganden gentemot Bolagsverket under den omfattande likvidationsprocessen.
 • Du slipper vänta 8-10 månader på utskiftningen av bolagets kapital.
 • Du får betalt direkt och kan tillgodogöra dig bolagets kapital i form av köpeskillingen.
 • Vi tar över ansvaret för bolaget och du kan känna dig trygg med att bolagets och ägarnas befogenheter samt skyldigheter gentemot Skatteverket (m fl) hanteras korrekt under avvecklingstiden.

Totalkostnad för en snabbavveckling är 10 000 kronor för bolag med substansvärde upp till 300 000 kronor.

För att vi ska kunna köpa ett bolag för snabbavveckling så behöver balansräkningen vara städad så att tillgångar utgörs av pengar på bolagets bankkonto. I övrigt får det endast finnas eventuella fordringar eller skulder gentemot Skatteverket samt skuld till redovisningskonsult och/eller revisor.

När vi får aktuell balans- och resultaträkning för bolaget som ska avvecklas så beräknar vi bolagets värde och återkommer därefter med offert där det framgår hur mycket vi betalar för bolaget. Om bolagets värde exempelvis uppgår till 100 000 kronor så betalar vi 90 000 kronor för bolaget. Mellanskillnaden är alltså vårt arvode, 10 000 kronor, för att avveckla bolaget. För bolag med högre värde än 300 000 kronor – enligt offert.

 1. När verksamheten är avslutad och inventarier, lager och värdepapper etc är avyttrade.
 2. När det finns en aktuell resultat- och balansrapport i bolaget som är korrekt.
 3. När bolagets tillgångar i princip är bolagets bankmedel samt eventuella moms- och skatteavräkningar. Exempelvis ska kundfordringar ha betalats till bolaget.
 4. Om bolagets aktiebok samt eventuella aktiebrev finns tillgängliga.

Vi kan hjälpa till om något måste justeras.

Skicka in en offertförfrågan tillsammans med aktuell balans- och resultatrapport för bolaget. Vi analyserar uppgifterna och återkommer snabbt med pris på snabbavvecklingen.

Accepterar du vår offert behöver vi uppgifter om vilka som är aktieägare. Därefter skickar vi er avtalshandlingar etc. När avtalen är undertecknade och samtliga dokument finns på plats betalas köpeskillingen ut. Processen tar normalt bara några dagar.

Med vår snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt direkt och vi genomför avvecklingen av bolaget i vår ägo. Du slipper all hantering/administration av bolaget under avvecklingstiden.

Har du frågor om att avveckla aktiebolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>