Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Aktiebok och aktiebrev


Vi hjälper er att uppdatera bolagets aktiebok och upprätta aktiebrev

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra aktiebok över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Det finns inget lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Vi hjälper er gärna med uppdatering av aktieboken eller med att upprätta nya aktiebrev. Ni kan även beställa blanka aktiebrev eller blank aktiebok.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Aktiebolag måste ha aktiebok


Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Styrelsen i bolaget ansvarar för att aktieboken alltid är uppdaterad och innehåller de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen. Om styrelsen varit oaktsam med aktieboken kan styrelsen riskera straffansvar.

Ägarskifte i aktiebolag


Vid ägarförändring finns krav på dokumentation avseende överlåtelsen. Bland annat ska aktieboken enligt lag uppdateras vid varje ägarförändring och överlåtelsehandlingar upprättas.

Om aktieboken inte hålls uppdaterad kan det skapa problem genom att det blir oklart vem som äger aktierna i bolaget.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Är aktieboken borttappad?


Om du inte kan hitta bolagets aktiebok bör du genast ordna med en rekonstruktion av aktieboken.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Bolagets utfärdade aktiebrev


Det finns inte något lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev om inte en aktieägare önskar det. Har bolaget utfärdat aktiebrev till sina aktieägare är det viktigt att förvara dem på ett säkert sätt för att de ska kunna överlämnas vid en eventuell aktieöverlåtelse eller försäljning av bolaget.

Borttappat aktiebrev?


Om ett aktiebrev inte går att hitta kan det bli aktuellt att döda aktiebrevet hos Bolagsverket. Aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos Bolagsverket enligt lagen om "Dödande av förkommen handling". Handläggningstid för detta är ca 1 – 1,5 år.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökningshandlingar och nya aktiebrev.

Tänk på att


  • I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok.
  • Det är styrelsens ansvar att upprätta aktiebok.
  • Aktieboken ska alltid vara uppdaterad.
  • Aktieboken ska upprättas enligt aktiebolagslagens formkrav.

FAQ - Aktiebrev & aktiebok


En aktiebok är en förteckning över vem som äger aktier i ett aktiebolag. Vad aktieboken ska innehålla regleras i aktiebolagslagen.

Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Styrelsen i bolaget ansvarar för att aktieboken alltid är uppdaterad och innehåller de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen. 

Har du köpt ett bolag av oss upprättar vi alltid en aktiebok när omregistreringen av bolaget är klar hos Bolagsverket.

Det finns inte något lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev annat än när en aktieägare begär det. Vi rekommenderar att inte ha aktiebrev eftersom det kan bli problematiskt om de förkommer, bevis på ägandet finns i aktieboken.

Har du frågor om aktiebrev eller aktiebok?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>