Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Aktiebok och aktiebrev


Vi hjälper er med aktiebolagets aktiebok och aktiebrev

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok enligt aktiebolagslagen och bolagets styrelse är skyldig att föra aktiebok över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Det finns dock inget lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev i annat fall än när aktieägaren begär det.

Kontakta oss för att få hjälp med uppdatering av aktieboken eller för att upprätta nya aktiebrev. Ni kan även beställa blanka aktiebrev eller en blank aktiebok.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Alla aktiebolag måste ha aktiebok


Aktieboken är en förteckning över aktiebolagets aktier, aktieslag och dess aktieägare. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Styrelsen i bolaget ansvarar för att aktieboken alltid är uppdaterad och innehåller de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen. Om styrelsen varit oaktsam med aktieboken kan styrelsen riskera straffansvar. Bolagsverket registrerar inte uppgifter om vilka som äger aktier i aktiebolag. Styrelsens förteckning gäller för vilka aktier och aktieägare bolaget har och aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

En aktiebok ska innehålla

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok som ska föras enligt flera formella krav. Aktieboken ska alltid vara uppdaterad och innehålla uppgifter om ägare, aktier, olika aktieslag, ägarförändringar etc.

Kontakta oss så hjälper vi er upprätta en korrekt aktiebok!

Uppdatera aktieboken vid ägarskifte


 

Vid ägarförändring i aktiebolag finns krav på dokumentation avseende överlåtelsen. Bland annat ska aktieboken enligt lag uppdateras vid varje ägarförändring och överlåtelsehandlingar upprättas.

Om aktieboken inte hålls uppdaterad kan det skapa problem vid ägarskifte genom att det blir oklart vem som äger aktierna i bolaget.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Saknas aktieboken eller är den ofullständig?


Om aktiebolagets aktiebok är borttappad eller om den är ofullständig bör du genast ordna med en rekonstruktion av aktieboken.

Om aktiebolaget inte uppfyller aktiebolagslagens lag- och formkrav för aktieboken kan en fullständig rekonstruktion av aktieboken vara nödvändig.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Bolagets aktiebrev


Det finns inte något lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev om inte en aktieägare begär det. Har bolaget utfärdat aktiebrev till sina aktieägare är det viktigt att förvara dem på ett säkert sätt för att de ska kunna överlämnas vid en eventuell aktieöverlåtelse eller försäljning av bolaget.

Aktiebreven går inte att finna?


Det kan bli aktuellt att döda ett aktiebrev hos Bolagsverket om aktiebrevet inte går att hitta. Ett aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos Bolagsverket enligt lagen om "Dödande av förkommen handling". Handläggningstid för detta är ca 1 – 1,5 år.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökningshandlingar för att döda aktiebrev och att ta fram nya aktiebrev.

Viktigt med aktiebok


  • I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok.
  • Det är styrelsens ansvar att upprätta aktiebok.
  • Aktieboken ska alltid vara uppdaterad.
  • Aktieboken ska upprättas enligt aktiebolagslagens formkrav.

FAQ - Aktiebrev & aktiebok


En aktiebok är en förteckning över vem som äger aktier i ett aktiebolag. Vad aktieboken ska innehålla regleras i aktiebolagslagen.

Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Styrelsen i bolaget ansvarar för att aktieboken alltid är uppdaterad och innehåller de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen. 

Har du köpt ett bolag av oss upprättar vi alltid en aktiebok när omregistreringen av bolaget är klar hos Bolagsverket.

Det finns inte något lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev annat än när en aktieägare begär det. Vi rekommenderar att inte ha aktiebrev eftersom det kan bli problematiskt om de förkommer, bevis på ägandet finns i aktieboken.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om aktiebrev eller aktiebok?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!