Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Likvidera aktiebolag


Vi kan hjälpa dig med frivillig likvidation

Vid frivillig likvidation av ett aktiebolag tar det ca 8-10 månader tills ägaren får eventuella tillgångar utbetalda. Administrationen av bolaget sköts av ägaren under likvidationstiden.

Likvidera med snabbavveckling istället och få betalt direkt

Snabbast hantering får du med snabbavveckling. Likvidationen av bolaget sker då i vår ägo och du får betalt direkt.

Gör offertförfrågan enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vanliga frågor och svar gällande likvidation


Vad innebär likvidation?

Likvidation innebär att ett företag avvecklas genom att dess tillgångar säljs och dess skulder betalas av, vanligtvis enligt en förutbestämd plan.

Vad är likvidation?

Likvidation är processen där ett företag avvecklas genom att dess tillgångar säljs och dess skulder betalas av.

Hur lång tid tar en likvidation?

En likvidation kan ta flera månader upp till ett år eller mer, beroende på företagets storlek och komplexitet, samt juridiska krav i landet där likvidationen äger rum.

Vad kostar en frivillig likvidation av aktiebolag

Kostnaden för en frivillig likvidation av aktiebolag varierar och beror på företagets storlek, juridiska krav och professionell hjälp som behövs.

Vad kostar det att likvidera ett aktiebolag?

Kostnaden för att likvidera ett aktiebolag kan variera beroende på olika faktorer, inklusive företagets storlek och komplexitet samt eventuella juridiska och administrativa kostnader.

Avsluta bolag med likvidation


Man kan lägga ner ett aktiebolag genom likvidation om bolagsstämman beslutar om detta, s k frivillig likvidation (till skillnad från tvångslikvidation*, se nedan). En vanlig anledning till beslut om likvidation är när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten. Om inget annat framgår i beslutet gäller det med omedelbar verkan.

*En tvingande likvidation kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket eller allmän domstol.

Frivillig likvidation tar 8-10 månader - snabbavveckling går snabbare

Vid en frivillig likvidation av aktiebolag görs aktiebolagets tillgångar likvida, d v s bolagets tillgångar omvandlas till pengar. En likvidationsprocess tar normalt 8-10 månader p g a Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader. Upplösning av bolaget kan inte ske förrän det är avklarat. Att likvidera bolag med snabbavveckling går betydlig snabbare.

Likvidator

Bolagets likvidator ersätter företagets styrelse och verkställande direktör, och är den som formellt avvecklar företaget. Likvidatorn utses av Bolagsverket.

Bolaget upphör

När likvidationen är klar upphör aktiebolaget att existera. Efter det att bolagets skulder är betalda och eventuellt överskott utbetalats till aktieägarna.

Likvidation av aktiebolag - vi hjälper dig


Efter din beställning upprättar vi dom handlingar som krävs för bolagets likvidation. Vi tillhandahåller en likvidator samt upprättar skifteshandlingar.

Administration och förvaltning under likvidationstiden sköts av bolaget som tidigare. Normalt tar en frivillig likvidation ca 8-10 månader tills att ägaren kan få sina eventuella tillgångar utskrivna ur bolaget.

Anlita oss för en snabb och smidig hantering av ditt bolagsärende till ett konkurrenskraftigt pris. Har du frågor om likvidation av aktiebolag? Kontakta oss.

När du skickat din förfrågan:

 • Får du en mailbekräftelse
 • Ditt ärende tilldelas en företagsrådgivare
 • Vi återkommer alltid så fort vi kan!

Vad kostar det att likvidera ett AB?

Kostnaden för att likvidera ett aktiebolag består av Bolagsverkets avgifter, kostnaden för kallelse av okända borgenärer samt likvidatorns ersättning för bolagets administration under likvidationstiden (7-8 månader). Hela kostnaden för likvidationen betalas alltid av aktiebolaget.  

En mer kostnadseffektiv lösning för att likvidera bolaget är oftast snabbavveckling av bolaget.

Varför likvidera ett aktiebolag?


Anledningar till att upplösa bolaget med frivillig likvidation:

 • Företrädarna vill inte driva bolaget vidare.
 • Aktiebolaget behövs inte längre.
 • Ägarna vill inte sälja aktiebolaget.

 

Nackdelar med frivillig likvidation:

 • Det är en lång process, 8-10 månader.
 • Ägare av bolaget får inte ut sina pengar förrän likvidationen är avslutad.
 • Bolaget måste bekosta en likvidator (vilken utses av Bolagsverket).
 • Styrelsen och VD måste finnas tillgängliga för likvidatorn under hela processen.
 • Bolaget måste sköta all administration och förvaltning under hela likvidationstiden.

 

Snabbavveckling – En enklare och snabbare process

Om du i stället väljer att likvidera bolaget med vår snabbavveckling köper vi det vilande bolaget och ägaren får betalt direkt.

Gör en kostnadsfri offertförfrågan.

Vill du ha betalt direkt? Likvidera bolaget med snabbavveckling


Med vår snabbavveckling likviderar vi ditt bolag. Du behöver inte vänta 8 -10 månader på betalning.

Vi förvärvar bolaget och inleder avvecklingen omgående.

Du får betalt för bolaget direkt och vi övertar ansvaret för hela bolagets administration.

FAQ - Likvidation


Likvidation innebär att ett företag avvecklas och dess tillgångar säljs för att betala av skulder till fordringsägare och ägare.

Likvidation beslutad innebär att ett företag har tagit beslutet att avvecklas och att likvidationsprocessen kommer att påbörjas.

Att likvidera innebär att avveckla ett företag genom att sälja dess tillgångar och betala av dess skulder.

För att avveckla ett aktiebolag genom frivillig likvidation innan nästa bokslut behöver du planera i tid eftersom det tar cirka sju månader att genomföra en likvidation.

Kostnaden varierar med storleken på bolaget som ska likvideras och vad likvidatorn får för ersättning. Kostnaden för likvidationen betalas alltid av aktiebolaget.

Vår erfarenhet säger att en snabbavveckling av bolaget får ett lägre pris än avveckling med frivillig likvidation.

Läs mer >>

Normalt tar det omkring 7-9 månader innan aktiebolaget är helt avvecklat. Den främsta anledningen är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader. Bolaget kan inte lösas upp förrän det är avklarat.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om likvidation?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!