Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilken uppgift har en styrelse i ett aktiebolag?

Aktiebolagslagen kräver att alla aktiebolag ska ha en styrelse. Styrelsen är underordnad bolagsstämman, som är aktieägarnas forum och bolagets högsta beslutande organ. Det är också bolagsstämman som utser styrelsen.

En styrelses roll kan variera mycket beroende på typ av bolag och bolagets storlek. Om styrelsen är en väl fungerande grupp kan den i sitt arbete ge de bästa förutsättningarna för företagets framgång på den aktuella marknaden. Styrelsen ska leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Oavsett ett företags storlek är det alltid viktigt med kompetenta och drivande styrelsemedlemmar.

Enligt ABL kap 8 4§ är styrelsens uppgift att svara för bolagets organisation och förvaltning. Att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

En styrelseledamot…

  • …måste vara minst 18 år.
  • …får inte vara i konkurs.
  • …får inte ha förvaltare.
  • …får inte ha näringsförbud.

Om styrelsen har färre än tre ledamöter, skall det finnas minst en suppleant. I ett publikt aktiebolag skall styrelsen ha minst tre ledamöter.

Vi hjälper dig med ditt bolag


  • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
  • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
  • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!