Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fusion av aktiebolag


Fusionera aktiebolag och minska de administrativa kostnaderna

Vid en fusion av aktiebolag tas ett eller flera bolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat aktiebolag. När fusionen är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.

Vi hjälper er att fusionera aktiebolag!

Starta i god tid! Kan fusionen registreras före nästa bokslut slipper du upprätta årsredovisning för de fusionerade bolagen.

Vi hjälper er med den formalia som krävs så att fusionen blir registrerad i tid.

Beställ enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Fusionera helägt dotterbolag


Den vanligaste och enklaste formen av fusion är fusion av ett helägt dotterbolag.

Moderbolaget övertar dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder och dotterbolaget upphör att existera när det fusioneras upp i moderbolaget. Med fusion kan dotterbolaget upplösas utan likvidation.

När är fusion av aktiebolag aktuellt?


Många företagare är ägare till och bedriver verksamhet i två eller flera aktiebolag. När det inte längre finns någon direkt fördel eller behov av att ha flera aktiebolag kan sammanslagning av bolagen genom fusion vara ett bra alternativ.

Starta fusionsprocessen i god tid

En fusion av aktiebolag tar ca 3 – 4 månader, inklusive kallelse på okända borgenärer. Vi hjälper er att upprätta den formalia som krävs inklusive fusionsplan och vi bevakar samtliga delar i fusionsprocessen så att fusionen registreras i tid.

Fusion av aktiebolag - så här går det till


  •  

Beställ fusion av aktiebolag online >>

  •  

Vi kontaktar kunden om lämpligt upplägg för ärendet och upprättar de handlingar som krävs och mailar dem för underskrift.

  •  

Signera fusionshandlingarna och returnera dem därefter till Svenska Standardbolag AB.

 

  •  

Vi ombesörjer registrering av fusionen hos Bolagsverket i rätt tid

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Fördelar med fusion av aktiebolag


Att slå samman ett eller flera bolag genom en fusion har flera fördelar:

  • Aktiebolaget upplöses utan likvidation. Vid fusion av aktiebolag upphör det överlåtande bolaget att existera utan likvidationsförfarande.
  • Minskade administrationskostnader.
  • All redovisning i ett och samma bolag.
  • Skattetekniska fördelar
  • Om fusionen blir klar före nästa bokslut behöver ingen årsredovisning och deklaration upprättas för det fusionerade bolaget.

Ska fusionen vara klar före nästa bokslut?


Om fusionen registreras före nästa bokslut behöver ingen årsredovisning och deklaration upprättas för det fusionerade bolaget. Fusionsprocessen behöver i så fall starta i god tid eftersom en fusion tar ca 3 – 4 månader, inklusive kallelse på okända borgenärer.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rekommenderad fusionsstart

Bokslut:

Starta fusion:

31/12

juli/augusti

30/4

november/december

30/6

januari/februari

31/8

mars/april

 

 

Vi gör fusionsplanen


Vid en fusion i aktiebolag ska styrelsen alltid upprätta en gemensam fusionsplan för de bolag som ska gå samman. Fusionsplanen är ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras.

Svenska Standardbolag AB gör fusionsplanen och iordningställer de övriga dokument som behövs för att genomföra en fusion.

Vilket typ av fusion som är lämplig beror på omständigheterna


Fusion av helägt dotterbolag

Vanligast är fusion av ett helägt dotterbolag som därmed upplöses utan likvidation.

 

Omvänd fusion - nedströms fusion

Genom omvänd fusion kan moderbolaget fusioneras in i det rörelsedrivande dotterbolaget. 

 

Sidledes fusion

När två (eller flera) bolag fusioneras in i ett annat bolag med samma ägare, t ex systerbolag.

FAQ - Fusion


Fusion betyder sammanslagning. Den vanligaste formen av fusion är att ett helägt dotterbolag upphör att existera genom att det fusioneras upp i moderbolaget.

Vid omvänd fusion är det moderbolaget som fusioneras ner i dotterbolaget. Sidledes fusion är när två (eller flera) bolag fusioneras in i ett annat bolag med samma ägare, t ex systerbolag.

När två (eller flera) bolag planerar att gå samman genom fusion ska styrelsen för respektive företag upprätta en gemensam fusionsplan. Fusionsplanen kan ses som ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras.

Vid en fusion tas ett eller flera bolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat bolag. När fusionen är genomförd upphör det överlåtande bolaget att existera. Detta kan bl a medföra redovisningstekniska och/eller skattetekniska fördelar.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om fusion?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!