Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fusion av aktiebolag


Slå samman aktiebolag och minska de administrativa kostnaderna

Med fusion upphör det överlåtande bolaget att existera utan att ett likvidationsförfarande krävs. Vanligast är att ett helägt dotterbolag fusioneras upp till moderbolaget.

Starta fusionen i god tid då flera faktorer påverkar handläggningstiden. Vi rekommenderar att fusionen påbörjas 3-4 månader innan den önskas vara klar.

Kontakta oss så upprättar vi de handlingar som krävs inklusive fusionsplan, bevakar samtliga delar i fusionsprocessen och ser till att fusionen registreras i rätt tid.

Beställ enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

När kan fusion vara aktuellt?


Många företagare är ägare till och bedriver verksamhet i två eller flera aktiebolag. När det inte längre finns någon direkt fördel eller behov av att ha flera aktiebolag kan sammanslagning av bolagen genom fusion vara ett bra alternativ.

Fusion - så här går det till


  •  

Skicka in en förfrågan online eller kontakta oss via mail eller telefon.

  •  

Tillsammans med er kommer vi fram till lämpligt upplägg. Vi upprättar sedan de handlingar som krävs och mailar till er för underskrift.

  •  

Ni signerar handlingarna.

 

  •  

Vi ombesörjer registreringen gentemot Bolagsverket.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Fördelar med fusion av aktiebolag


Det kan finnas många fördelar med att slå samman flera bolag till ett:

  • Minskade administrationskostnader
  • All redovisning i ett och samma bolag
  • Skattetekniska fördelar

Ska fusionen vara klar före nästa bokslut?


Om fusionen registreras före nästa bokslut behöver ingen årsredovisning och deklaration upprättas för det fusionerade bolaget. Fusionsprocessen behöver i så fall starta i god tid eftersom en fusion tar ca 3 – 4 månader, inklusive kallelse på okända borgenärer.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rekommenderad fusionsstart

Bokslut:

Starta fusion:

31/12

juli/augusti

30/4

november/december

30/6

januari/februari

31/8

mars/april

Vi gör fusionsplanen


Vid en fusion i aktiebolag ska styrelsen alltid upprätta en gemensam fusionsplan för de bolag som ska gå samman. Fusionsplanen är ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras.

Svenska Standardbolag AB gör fusionsplanen och iordningställer de övriga dokument som behövs för att genomföra en fusion.

Vilket typ av fusion som är lämplig beror på omständigheterna


Fusion av helägt dotterbolag

Vanligast är fusion av ett helägt dotterbolag som därmed upplöses utan likvidation.

 

Omvänd fusion - nedströms fusion

Genom omvänd fusion kan moderbolaget fusioneras in i det rörelsedrivande dotterbolaget. 

 

Sidledes fusion

När två (eller flera) bolag fusioneras in i ett annat bolag med samma ägare, t ex systerbolag.

FAQ - Fusion


Fusion betyder sammanslagning. Den vanligaste formen av fusion är att ett helägt dotterbolag upphör att existera genom att det fusioneras upp i moderbolaget.

Vid omvänd fusion är det moderbolaget som fusioneras ner i dotterbolaget. Sidledes fusion är när två (eller flera) bolag fusioneras in i ett annat bolag med samma ägare, t ex systerbolag.

När två (eller flera) bolag planerar att gå samman genom fusion ska styrelsen för respektive företag upprätta en gemensam fusionsplan. Fusionsplanen kan ses som ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras.

Vid en fusion tas ett eller flera bolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat bolag. När fusionen är genomförd upphör det överlåtande bolaget att existera. Detta kan bl a medföra redovisningstekniska och/eller skattetekniska fördelar.

Har du frågor om fusion?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!

Denna webbplats använder kakor/cookies för att ge dig som besökare optimerad funktionalitet och bättre användarupplevelse samt för att vi ska kunna analysera trafiken på våra webbsidor.

Läs vår Integritetspolicy >>