Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad är Aktiebolagslagen (ABL)?

ABL innehåller bestämmelser som gäller för speciellt för aktiebolag och är gjord dels för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer m fl (tvingande regler), dels för att ge möjlighet för ägarna att bestämma regler som ska gälla för bolagets förvaltning (dispositiva regler).

Dispositiva regler, som inte kan ersätta tvingande regler i ABL eller annan lag, tas in i den bolagsordning som fastställs för bolaget. I ett aktieägaravtal kan man i vissa avseenden ha bestämmelser som säger annat än bolagsordningen, då gäller aktieägaravtalet (mellan dem som undertecknat avtalet) som regel före vad som sägs i bolagsordningen.

Straff kan utmätas för brott mot vissa av de tvingande reglerna, t ex brott mot låneförbudet eller att inte ha uppdaterad aktiebok tillgänglig för den som vill ta del av aktieboken.

Det finns sålunda all anledning för aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagets revisor (om sådan finns) att vara välinformerad om vad ABL och bolagsordningen förväntar sig av dem.

ABL reglerar bland annat:

 • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
 • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
 • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
 • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
 • Revision och krav på revisor.
 • Hur aktierna får hanteras och regler för utgivande av nya aktier, fondemissioner och vinstutdelningar.
 • Krav på aktiekapital och lån till och från aktieägare.
 • Bestämmelser som gäller för en delning av bolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktierna.
 • När och hur ett aktiebolag kan hamna på obestånd och sättas i konkurs.
 • Vilka skadestånd, böter och straff som bolaget eller dess företrädare kan ställas inför.

Vi hjälper dig med ditt bolag


 • Starta med lagerbolag. Kom igång med ditt bolag direkt med AB Grundstenen.
 • Driva bolag. Vi hjälper dig med alla dina bolagsrättsärenden.
 • Avveckla aktiebolag. Avveckla aktiebolag snabbt med vår snabbavveckling Slutstenen.

Har du en bolagsfråga? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 - 79 23 00

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!