Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Optionsprogram


Optionsprogram för mindre företag

Vi har tagit fram ett komplett optionsavtal för att åstadkomma optioner som belöningskomplement i mindre företag. Vi upprättar de handlingar som krävs för beslut och registrering.

Vi beräknar även optionens värde enligt Black & Scholes modell och ordnar med registrering hos Bolagsverket.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Teckningsoptioner som alternativ till aktieägande


Aktier

Du blir delägare i ett aktiebolag antingen genom att köpa befintliga aktier eller att du tecknar aktier i en nyemission. Oavsett väg till delägande ska köpet ske till ett marknadsvärde för att inte förmånsbeskattning ska ske.

Att vara delägare innebär att du får vara med på bolagets värdeutveckling, den utdelning som bolaget ger får du del av och du kan gå på bolagsstämma. Du kan även få viss möjlighet att ha inflytande i bolaget.

Nackdelen med att köpa befintliga aktier eller är att teckna aktier i en nyemission är att aktierna måste betalas här och nu.

Teckningsoptioner

Genom teckningsoptioner har du rätt att framåt i tiden, ofta tre eller fem år, köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.

Optioner kostar betydligt mindre än aktien men ger dig ändå möjlighet till en värdeuppgång om bolaget ökar i värde. Man ska vara medveten om att det du betalar för dina optioner går förlorat om inte värdet på bolaget ökar.

Om bolagets värde har ökat den dag optionen får nyttjas finns flera olika vägar för hur värdet kan realiseras.

Fördelar med optioner


Optioner ger möjlighet att i framtiden köpa aktier till ett visst pris och bra avkastning till en relativt låg beskattning om bolaget utvecklas på ett positivt sätt.

  • Motivera
    Optioner som är kopplade till företagets värdeutveckling lockar och motiverar medarbetare att utveckla företagets tillväxt och lönsamhet på bästa sätt.
  • Attrahera
    Med ett optionsprogram attraheras medarbetare att vilja jobba i företaget även om resurserna kan vara begränsade. 
  • Chans till avkastning
    Medarbetarna blir mer engagerade och involverade i verksamheten då optionen ger chans till avkastning genom ett framtida aktieägande i bolaget.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Prissättning av option


För att prissätta optionen korrekt måste en ganska avancerad beräkning göras. Vi har beräkningsverktyg för detta och genomför beräkningen i samband med att vi får ett ärende.

Komplett optionsavtal


Vi har tagit fram ett komplett optionsavtal som passar mindre företag. Vi bistår också med beräkning av optionens värde. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Erik Berggren, Verkställande Direktör

FAQ - Optioner


Ordet option kommer från engelskans option och betyder möjlighet. Innehavaren av en köpoption har en möjlighet att genomföra exempelvis ett aktieköp om så önskas, till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod.

Vanligast är att en option avser rätten att köpa eller sälja en börsnoterad aktie men det finns inget som hindrar att optionen avser köp eller sälj möjlighet av någon annan tillgång. Exempelvis aktier i ett mindre bolag som inte är noterat på någon börs.

Exempel:
Underliggande tillgång: Volvo aktie med dagspris 200 SEK.
Typ av option: köpoption eller Call, som det kallas på engelska, med lösenpris 210 SEK och löptid tre månader.

En aktie i Volvo kostar idag 200 SEK. Du kan köpa en option som ger dig rätten att köpa 100 aktier i Volvo för 210 SEK i tre månader (köpoption eller call). Priset för denna option (optionspremien) är 3 SEK/st vilket blir en totalkostnad på 300 SEK. Om Volvo aktien har värdet 220 SEK om tre månader har ditt optionsvärde blivit 10 SEK/st (220-210) alltså totalt 3 000 SEK

Om Volvo aktien har värdet 210 SEK eller lägre om tre månader har ditt optionsvärde blivit 0 SEK/st (210-210). Din option ger dig rätt att köpa Volvo aktien för 210 SEK, eftersom Volvo kursen är 210 SEK så är din option värdelös, ingen är intresserad att betala för att köpa en vara för samma pris som man kan köpa den för på den öppna marknaden.

Att ha en option att köpa eller sälja en viss vara innebär alltså att du med en mindre insats än att köpa den underliggande varan kan få en stor värdeförändring under kort tid.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om optionsprogram?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!