Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Optionsprogram


Optionsprogram för mindre företag

Vi har tagit fram ett komplett optionsavtal för att åstadkomma optioner som belöningskomplement i mindre företag. Vi upprättar de handlingar som krävs för beslut och registrering.

Vi beräknar även optionens värde enligt Black & Scholes modell och ordnar med registrering hos Bolagsverket.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Vad är en teckningsoption?


En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris framåt i tiden under en förutbestämd tid. Teckningsoptionen gäller ofta tre till fem år framåt i tiden och ger dig rätten men inte skyldigheten att köpa aktien. 

En option kostar betydligt mindre än aktien men ger dig ändå möjlighet till en värdeuppgång om bolaget ökar i värde. Man ska vara medveten om att det du betalar för dina optioner går förlorat om inte värdet på bolaget ökar. Om bolagets värde har ökat den dag optionen får nyttjas finns flera olika vägar för hur värdet kan realiseras.

Kontakta oss så berättar vi mer om teckningsoptioner för mindre företag

Teckningsoptioner som alternativ till aktieägande


Aktier

Du blir delägare i ett aktiebolag antingen genom att köpa befintliga aktier eller att du tecknar aktier i en nyemission. Oavsett väg till delägande ska köpet ske till ett marknadsvärde för att inte förmånsbeskattning ska ske.

Att vara delägare innebär att du får vara med på bolagets värdeutveckling, den utdelning som bolaget ger får du del av och du kan gå på bolagsstämma. Du kan även få viss möjlighet att ha inflytande i bolaget.

Nackdelen med att köpa befintliga aktier eller är att teckna aktier i en nyemission är att aktierna måste betalas här och nu.

Teckningsoptioner

Genom teckningsoptioner har du rätt att framåt i tiden, ofta tre eller fem år, köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.

Optioner kostar betydligt mindre än aktien men ger dig ändå möjlighet till en värdeuppgång om bolaget ökar i värde. Man ska vara medveten om att det du betalar för dina optioner går förlorat om inte värdet på bolaget ökar.

Om bolagets värde har ökat den dag optionen får nyttjas finns flera olika vägar för hur värdet kan realiseras.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Fördelar med optioner


Optioner ger möjlighet att i framtiden köpa aktier till ett visst pris och bra avkastning till en relativt låg beskattning om bolaget utvecklas på ett positivt sätt.

Ett optionsprogram med teckningsoptioner kan vara ett bra incitament för viktiga medarbetare att stanna inom företaget. Med teckningsoptioner kan medarbetares motivation och intresse för företagets positiva utveckling förstärkas.

  • Motivera
    Optioner som är kopplade till företagets värdeutveckling lockar och motiverar medarbetare att utveckla företagets tillväxt och lönsamhet på bästa sätt.
  • Attrahera
    Med ett optionsprogram attraheras medarbetare att vilja jobba i företaget även om resurserna kan vara begränsade. 
  • Chans till avkastning
    Medarbetarna blir mer engagerade och involverade i verksamheten då optionen ger chans till avkastning genom ett framtida aktieägande i bolaget.

Prissättning av option


För att prissätta optionen korrekt måste en ganska avancerad beräkning göras. Vi har beräkningsverktyg för detta och genomför beräkningen i samband med att vi får ett ärende.

Komplett optionsavtal


Vi har tagit fram ett komplett optionsavtal som passar mindre företag. Vi bistår också med beräkning av optionens värde. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Erik Berggren, Verkställande Direktör

FAQ - Optioner


Ordet option kommer från engelskans option och betyder möjlighet. Innehavaren av en köpoption har en möjlighet att genomföra exempelvis ett aktieköp om så önskas, till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod.

Vanligast är att en option avser rätten att köpa eller sälja en börsnoterad aktie men det finns inget som hindrar att optionen avser köp eller sälj möjlighet av någon annan tillgång. Exempelvis aktier i ett mindre bolag som inte är noterat på någon börs.

 

Teckningsoptioner för minde aktiebolag

I mindre företag och i startups är det vanligt att man ställer ut teckningsoptioner som en del av ett belöningssystem för sina anställda. Kontakta oss så hjälper vi er med ett optionsprogram

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett visst pris under en bestämd tid.

Syftet är ofta att ett företag vill knyta viktiga personer till sitt bolag genom att erbjuda nyckelpersoner att ”köpa in sig” i företaget med teckningsoptioner. En teckningsoption har ofta en löptid på 3 eller 5 år och om företaget utvecklas på ett bra sätt blir belöningen en bra avkastning till en relativt låg beskattning.

Exempel på värdeberäkning av teckningsoption

Bolaget har 100 000 st aktier till det totala värdet av 10 MSEK och en aktie har värdet 100 SEK. En nyckelperson i bolaget, exempelvis bolagets VD, erbjuds att köpa 10 000 optioner som ger rätten att teckna totalt 10 000 aktier i bolaget till priset 200 SEK/st i tre år. Priset för dessa optioner är 0,84 SEK/st totalt 8 400 SEK. Om Bolagets värde efter tre ökat till 25 MSEK är aktievärdet 250 SEK och värdet på varje option har därmed ökat till 50 SEK, värdet på VD’s samtliga optioner är då 500 000 SEK. Optionerna har i detta fall varit ett bra sätt att belöna den lyckosamma personen på.

 

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om optionsprogram?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!