Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Aktieägaravtal


Är ni flera aktieägare?

Då rekommenderar vi att ni har ett aktieägaravtal

Fördelar med aktieägaravtal:

 • Skapar ett stabilt förhållande mellan aktieägarna i bolaget.
 • Möjliggör styrning av eventuella framtida händelser i bolaget så att onödiga konflikter och kostsamma tvister kan undvikas.
 • En bra försäkring för framtiden.
 • Viktigt för minoritetsägare.

Vi hjälper er att upprätta ett aktieägaravtal som täcker vad som initialt bör regleras.

Beställ aktieägaravtal enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Aktieägaravtal – viktigt vid två eller fler aktieägare


När man investerar kapital och tid som delägare i ett aktiebolag och kanske samtidigt deltar i verksamheten som styrelseledamot eller anställd är det naturligt att fundera över hur man skyddar sina intressen i aktiebolaget. Om man är fler än en ägare, och speciellt vid 50/50, är det viktigt att redan vid starten upprätta ett aktieägaravtal. Detta för att undvika risken för onödiga konflikter och kostsamma tvister i framtiden.

Är ni två eller flera aktieägare rekommenderar vi att ni skriver ett aktieägaravtal. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal som kan förändras vid framtida behov istället för att inte ha något avtal alls.

Svenska Standardbolag erbjuder ett standardiserat aktieägaravtal till fast pris. Aktieägaravtalet är utformat tillsammans med advokat och andra specialister och täcker in vad som vanligen initialt bör regleras. Vårt standardiserade aktieägaravtal ingår vid köp av lagerbolaget AB Grundstenen.

Aktieägaravtalets innehåll


 • Avtalsgrund
 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Enskild egendom
  (om detta angivits som önskemål)
 • Konkurrensförbud
 • Sekretess
 • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
 • Löner och andra förmåner
 • Ränta på insatt kapital utöver aktiekapitalet
 • Avtalsbrott och vite
 • Avtalstid
 • Efter avtalets upphörande
 • Tvisters avgörande

Varför behöver man ett aktieägaravtal?


Skulle det bli en tvist mellan ägare i ett företag om en avgörande fråga kan det få till följd att verksamheten och bolaget tar skada. Har man ett aktieägaravtal finns lösningen ofta i avtalet, men utan ett aktieägaravtal riskerar man att få hantera en svårlöst konflikt.

Ett aktieägaravtal är också ofta viktigt för minoritetsägare och är en bra försäkring för framtiden.

Vi på Svenska Standardbolag har genom åren skaffat oss värdefull erfarenhet av bolagsärenden där besvärliga problemsituationer uppstått som hade kunnat undvikas om ett aktieägaravtal funnits.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Kommer ni vara vänner för evigt?


Vi brukar säga att driva företag med andra utan ett aktieägaravtal är som att bo utan hemförsäkring. Även om det känns bra nu bör man fråga sig ”Kommer vi vara vänner för evigt?”

Skräddarsytt aktieägaravtal


För utformning av ett mer specialanpassat aktieägaravtal samarbetar vi med en advokatbyrå.

Kontakta oss vid intresse av ett skräddarsytt aktieägaravtal så kan vi hjälpa er med den kontakten.

Behov av neutral part?


Skulle det vara så att ni står utan aktieägaravtal och en svår konflikt redan har uppstått kan vi agera som neutral part och tillsammans med samtliga inblandade försöka arbeta fram den vettigaste lösningen av problemet.

Oavsett vilken part som kontaktat oss så är det viktigt att samtliga bolagsmän är medvetna om att Svenska Standardbolag sätter sig in i ärendet helt opartiskt.

Kompanjonsavtal i handels- eller kommanditbolag


Även ni som har ett handels- eller kommanditbolag bör prioritera frågan om kompanjonsavtal.  Gör hellre ett enkelt avtal som i framtiden kan förändras istället för att inte ha något avtal alls. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger kan de lösas med stöd av ett avtal.

Kontakta oss så hjälper vi gärna att upprätta kompanjonsavtal!

Eftersom frågan är viktig ingår alltid ett kompanjonsavtal när du köper ett handelsbolag eller kommanditbolag av oss. Avtalet täcker in vad som initialt bör regleras och vad som ska gälla i verksamheten och vid olika händelser nu och i framtiden.

FAQ - Aktieägaravtal


Ett aktieägaravtal är ett avtal som reglerar hur aktieägarna får agera i olika situationer.

I ett bolag med flera delägare bör det finnas ett aktieägaravtal. 

 

I ett aktieägaravtal kan följande bestämmelser regleras:

 • Avtalsgrund
 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Enskild egendom
 • Konkurrensförbud
 • Sekretess
 • Samrådsskyldighet inför bolagsstämma
 • Löner och andra förmåner
 • Ränta på insatta medel utöver aktiekapitalet
 • Avtalsbrott och vite
 • Avtalstid
 • Efter avtalets upphörande
 • Tvisters avgörande

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om aktieägaravtal?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!