Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Tillsammans är (och mår) vi bättre

2017-11-10Syna AB – Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag, startade 1947 – har fört statistik över aktiebolagens styrelser och fått fram ett intressant och tydligt resultat. Jämfört med bolag med enkönade styrelser har bolag med styrelse innehållande både män och kvinnor hälften så stor risk att hamna på obestånd.

Även annan statistik ger vid handen att vi fungerar bättre när män och kvinnor samarbetar. Exempelvis har Trafikverket visat att kvinnor i genomsnitt orsakar färre olyckor i trafiken än män och att det visar att ett mer jämlikt körmönster skulle kunna bidra till en säkrare trafikmiljö. För det mesta är det mannen som kör, men om kvinnan och mannen delar mer lika på körningen skulle det innebära färre trafikolyckor, bland annat genom att risken för att bli trött och ouppmärksam minskar om man turas om.

Svenska Standardbolag AB – Sveriges äldsta bolagsserviceföretag, startade 1954 – har naturligtvis både kvinnor och män i sin styrelse.

Är du i behov av bolagsservice? Att starta bolag, köpa lagerbolag, upprätta aktieägaravtal, ändra företagets namn, registrera varumärke eller domän, fusionera eller dela bolag, öka eller minska aktiekapital, lösa ut delägare, etc.- vänd dig med förtroende till oss. Vi kan bolagsservice!

Kontakta oss!

Funderar du på något som handlar om bolagsstart, varumärke, domän eller annat som rör företagande, kontakta gärna något av våra kontor så kan vi säkert ge dig svar.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Relaterade artiklar

Nyttan med lagerbolag >>
Val av bolagsombud el. bolagsförmedlare – informera dig! >>
Vi är specialföretaget för dina bolagsfrågor >>

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer