Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Kommanditbolag eller Handelsbolag?


Att starta handelsbolag kan vara ett alternativ om alla delägare ska att vara lika aktiva i företaget. Där förväntas roller, ekonomisk ansvar och inflytande över verksamheten vara jämställt.

Är det däremot någon av delägarna som kommer vara den drivande medan andra är passiva är kommanditbolag att rekommendera. Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där man som passiv delägare (kommanditdelägare), endast svarar för bolagets skulder upp till det belopp som man från början satt in i bolaget.

Hur fördelas risken i Kommanditbolag? 

Ett kommanditbolag har minst två bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Det ekonomiska ansvaret fördelas mellan dessa två roller där Komplementären är personligt ansvarig för bolagets ingångna avtal och skulder medan Kommanditdelägarens risk begränsas till det kapital denne satsat. 

Företagsformen kommanditbolag kan vara lämpligt när någon person är den drivande medan andra är passiva där det ekonomiska betalningsansvaret ska begränsas för någon, eller flera, delägare. 

Hur fördelas risken i Handelsbolag?

I ett handelsbolag ansvarar bolagsmännen personligt och solidariskt för bolagets skulder. En fordringsägare kan därför ställa sitt krav på vem som helst av ägarna i handelsbolaget. Att välja gemensam firmateckning för handelsbolaget kan därför vara en trygghet för bolagsmännen.

Företagsformen handelsbolag kan vara lämplig när exempelvis två personer ska starta ett mindre konsultföretag och båda kommer vara lika aktiva i företagets verksamhet.

Starta bolag enkelt

Med ett färdigt lagerbolag får du tillgång till bolagets organisationsnummer direkt och kan snabbt komma i gång. Vi hjälper dig med all formalia och uppgifterna i bolaget anpassas efter dina önskemål.

 

När du köper ett färdigt handels- eller kommanditbolag ingår alltid:

  • Ansökan om F-skatt - för att komma igång med fakturering.
  • Kontroller, granskningar, omskrivningar, bevakning.
  • Konsultation och hjälp med de frågor som dyker upp under processen.
  • Kompanjonsavtal
  • Domänregistrering, inkl första årsavgiften.

Upprätta ett kompanjonsavtal - för bra samarbete och en säker framtid

När man startar handelsbolag tillsammans rekommenderar vi att man samtidigt gör ett kompanjonsavtal som reglerar delägarnas förhållande sinsemellan. Exempelvis vem som ska täcka eventuella förluster och vad som händer om någon av ägarna blir sjuk.

Gör ett kompanjonsavtal direkt

Kompanjonsavtalet skriver man lämpligast direkt i starten. I de fall man blir oense i framtiden kan det annars vara svårt att hitta en bra lösning. Om du väljer att starta handelsbolag eller kommanditbolag med ett av våra lagerbolag ingår alltid ett bolags-/kompanjonsavtal vilket upprättas efter dina önskemål.

Om man inte längre vill vara delägare?

Om man inte längre vill vara delägare ska utträde alltid godkännas av den andre bolagsmannen oavsett om bolaget är ett kommanditbolag eller ett handelsbolag.

Kontakta oss

Ring eller maila oss så kan vi berätta mer! Vi finns centralt i Stockholm, Malmö och Falun och vi har öppet alla vardagar 08.00 - 16.30 

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!