Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att utveckla företag innebär förändring


För att nå de mål man önskar med sitt företagande krävs fullt fokus och en hög kompetensnivå både från bolagets styrelse, ledning och personal. Hur kan man förbättra bolagets kompetens?

  • Ändra bolagets styrelse
    Genom att engagera ny extern kompetens i bolagets styrelse, som har en bredare kunskapsnivå än den styrelse man haft tidigare, kan man förbättra kvalitén på styrelsearbetet. Förhoppningsvis genererar det även klokare och bättre styrelsebeslut som gynnar utvecklingen av bolaget.

  • Vidareutbilda personal och ledning
    Vidareutbilda dina anställda, och dig själv, med jämna mellanrum så att er kunskapsnivå ständigt är uppdaterad med vad dina kunder förväntar sig.

  • Rätt målbild
    Skapa mål för bolaget som är möjliga att uppnå med hjälp av ett bra prognosarbete som utgår från den data man känner till.

Styrelseändring - en snabb och smidig process

När du ska ändra styrelsen i ditt aktiebolag är det viktigt att informationen blir korrekt registrerad hos Bolagsverket. Ett viktigt skäl är att styrelseledamöter har personligt ansvar för vissa förpliktelser i aktiebolaget och att styrelsen ska vara sammansatt enligt reglerna i aktiebolagslagen.

En ändring av styrelse, firmatecknare eller ordförande börjar gälla först från och med den dag Bolagsverket mottagit anmälan om ändrad styrelse.

Våra kontor

Kontakta oss så ordnar vi snabbt en anmälan och de formaliteter som krävs. Du sparar både tid och energi och kan i stället ägna dig åt företagets verksamhet. 

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!