Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta bolag innan årsskiftet – spara skatt!

2020-10-30

Den som äger aktierna i ett aktiebolag vid årets början får tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning.

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i aktiebolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Det är den som äger aktierna 1 januari och hela kalenderåret som får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta aktiebolag genom vårt lagerbolag AB Grundstenen före årsskiftet. När du köper ett färdigt aktiebolag innan 1 januari får du nyttja schablonbelopp för 2021. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2021.

Beställ Prisförfrågan

Schablonbelopp 2021

Schablonbeloppet för 2021 är 183 700 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.


Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2021, d v s köper ditt Grundstenen-bolag innan 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING SKATT SKILLNAD
183 700 × 20% 36 740 kr  
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST    
183 700 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
183 700 kr × 53 % (kommunnal skatt 33 % + statl. 20 %)
60 621 kr
97 361 kr
– 23 881 kr
– 60 621 kr

Termer i inkomstskattelagen

GRÄNSBELOPP
… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

ÅRETS GRÄNSBELOPP
… 2021 är lägst 183 700 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT DELNINGSUTRYMME
… är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM
… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 22 000 och 60 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

Kontakta oss!

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

Lagerbolaget Grundstenen >>

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->