Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta bolag innan årsskiftet – spara skatt!

2017-10-31


Den som äger aktierna i ett aktiebolag vid årets början får tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Det är den som äger aktierna 1 januari och hela kalenderåret som får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta bolag genom vårt lagerbolag AB Grundstenen före årsskiftet. När du köper ett AB Grundstenen innan 1 januari får du nyttja schablonbelopp för 2018. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2018.

Schablonbelopp 2018

Schablonbeloppet för 2018 är 169 125 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2018, d v s köper ditt Grundstenen-bolag innan 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING SKATT SKILLNAD
169 125 × 20% 33 825 kr
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST
169 125 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
169 125 kr × 53 % (kommunnal skatt 33 % + statl. 20 %)
169 125 kr × 58 % (kommunal skatt 33 % + statl. 25 %)
55 811 kr
89 636 kr
98 092 kr
– 21 986 kr
– 55 811 kr
– 64 267 kr

 

Termer i inkomstskattelagen

GRÄNSBELOPP
… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

ÅRETS GRÄNSBELOPP
… 2018 är lägst 169 125 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT DELNINGSUTRYMME
… är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM
… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 22 000 och 64 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

Kontakta oss!

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

AB Grundstenen >>
Beställ AB Grundstenen >>

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer