Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Sänkning av aktiekapital till 25 000?

2019-11-08

Regeringen har föreslagit att gränsen för lägsta aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

Förslaget kommer sannolikt att gå igenom och gäller då från 1 januari 2020. I Regeringens pressmeddelande skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson bland annat ”Sänkningen av kravet på aktiekapital innebär en större flexibilitet för de små och växande företagen runt om i landet. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande”.
Pressmeddelandet >> (extern sida)

Förslaget kan vara till särskild nytta för de många tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar. För sådana företag kan det nuvarande kravet på 50 000 kronor i aktiekapital upplevas som onödigt betungande. Man kan därför utgå från att förslaget leder till att fler aktiebolag startas, framför allt i tjänstesektorn.

25 000 kr i aktiekapital föreslås gälla för bolag som bildas efter årsskiftet. För bolag som bildas under 2019 gäller fortfarande 50 000 kr som lägsta aktiekapital.

Prisförfrågan

Förra sänkningen

Förra sänkningen av kapitalkravet för aktiebolag gjordes 2010 då gränsen sänktes från 100 000 kr till nuvarande 50 000 kr. Den sänkningen gjorde aktiebolagsformen tillgänglig för fler företagare och antalet aktiebolag ökade markant. Föregående ändring av kapitalkravet genomfördes på 1990-talet då gränsen höjdes från 50 000 kr till 100 000 kr.

Kritik mot förslaget

En kritik som riktas mot att kapitalkravet nu sänks till 25 000 kr är att det nu blir så lågt att leverantörer kan komma att ställa krav på borgen eller andra säkerheter från ägaren. Det finns också en risk att oseriösa aktörer i ökad utsträckning kan komma att använda sig av aktiebolag. En annan risk med det långa kapitalkravet är att aktiebolag som företagsform tappar i anseende, vilket då också drabbar redan existerande bolag.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande >> (extern sida)

Var noga när du väljer leverantör av ditt bolag >>
Aktiebolag eller Enskild firma – vilket är bäst >>
Ombilda en enskild firma till aktiebolag >>

Kontakta oss

Kontakta oss >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->