Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Riskabelt att inte registrera ändrad styrelse!

2019-08-30

En styrelse är bolagets officiella ansikte. Ett aktiebolag måste alltid ha rätt styrelse registrerad hos Bolagsverket. Vad som är rätt styrelse styrs av beslut på bolagsstämma och av reglerna i aktiebolagslagen. Att inte ha rätt styrelse registrerad kan bland annat innebära tvångslikvidation av bolaget.

Ett aktiebolags styrelse måste bestå av minst en ordinarie ledamot med en suppleant. Har bolagsstämma beslutat om ett större antal men någon i styrelsen av någon anledning har avgått ska det genast anmälas till Bolagsverket, dock senast efter årsstämman. Samma gäller om styrelsen utökas.

Kontakta oss

Naturligtvis kan vi hjälpa till så att ett bolag får rätt styrelse registrerad.

Kontakta

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Läs mer

Anmäla komplett styrelse >>
Ansvar och risk för styrelseledamot >>
Styrelsesuppleantens ansvar >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer