Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Öka eller minska aktiekapitalet

2021-04-30

Det kan finnas flera anledningar till varför företag vill förändra sitt aktiekapital. Detta gör man antingen genom ökning eller minskning.

Hur kan man öka aktiekapitalet i bolaget?

Ibland kan det uppkomma krav från exempelvis leverantörer eller investerare på ett högre aktiekapital. Många gånger sker det genom ny- eller fondemission. Tidigare utgivna konvertibler eller teckningsoptioner kan också generera ett högre aktiekapital.

Nyemission
I en nyemission tecknas nya aktier i bolaget som betalas kontant, genom kvittning av fordran eller med apportegendom.

Fondemission
I en fondemission ökas aktiekapitalet med medel som redan finns i aktiebolaget.

Konvertibler
En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av konvertibler nyttjar sin rätt att omvandla sin fordran på bolaget till aktier.

Teckningsoptioner
En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av teckningsoptioner nyttjar sin rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Läs mer >>

Hur minskar man aktiekapitalet?

I vissa branscher är behovet av ett högt aktiekapital inte lika stort och kan förändras över tid. Minskning av aktiekapitalet sker genom återbetalning till aktieägarna, överföring till fritt eget kapital eller för täckande av förlust. Det kan också vara en lösning om man vill lösa ut en aktieägare och övriga ägare inte kan eller vill köpa aktierna.

Läs mer >>

Vi hjälper dig!

Ökning och minskning av aktiekapitalet, utgivande av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner måste alltid anmälas till Bolagsverket och det är en hel del formalia att hålla rätt på. Vi upprättar samtliga beslutsdokument som krävs för registreringen hos Bolagsverket, bistår med hjälp under hela registreringsprocessen och uppdaterar även aktieboken om så önskas.

Prisförfrågan Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm, Göteborg och Malmö. Ring, maila eller chatta gärna med oss för mer information!

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>


Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->