Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Öka eller minska aktiekapitalet

2020-02-14

Det kan finnas flera anledningar till varför företag vill förändra sitt aktiekapital. Detta gör man antingen genom ökning eller minskning.

Hur kan man öka aktiekapitalet i bolaget?

Ibland kan det uppkomma krav från t ex leverantörer eller investerare på ett högre aktiekapital. Många gånger sker det genom ny- eller fondemission. Tidigare utgivna konvertibler eller teckningsoptioner kan också generera ett högre aktiekapital.

Nyemission
I en nyemission tecknas nya aktier i bolaget som betalas kontant, genom kvittning av fordran eller med apportegendom.

Fondemission
I en fondemission ökas aktiekapitalet med medel som redan finns i aktiebolaget.

Konvertibler
En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av konvertibler nyttjar sin rätt att omvandla sin fordran på bolaget till aktier.

Teckningsoptioner
En ökning av aktiekapitalet sker när en innehavare av teckningsoptioner nyttjar sin rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Läs mer >>

Hur minskar man aktiekapitalet?

I vissa branscher är behovet av ett högt aktiekapital inte lika stort och kan förändras över tid. Minskning av aktiekapitalet sker genom återbetalning till aktieägarna, överföring till fritt eget kapital eller för täckande av förlust. Det kan också vara en lösning om man vill lösa ut en aktieägare och övriga ägare inte kan eller vill köpa aktierna.

Läs mer >>

Vi hjälper dig!

Ökning och minskning av aktiekapitalet, utgivande av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner måste alltid anmälas till Bolagsverket och det är en hel del formalia att hålla rätt på. Vi upprättar samtliga beslutsdokument som krävs för registreringen hos Bolagsverket, bistår med hjälp under hela registreringsprocessen och uppdaterar även aktieboken om så önskas.

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm, Göteborg och Malmö. Ring, maila eller chatta gärna med oss för mer information!

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Relaterade artiklar

Aktieägartillskott alternativ till ökning av aktiekapitalet >>
Har det skett förändringar i ditt bolag på senare tid >>
Utlösen av aktieägare >>
Inte bara lagerbolag >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer