Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Har ditt företag årsbokslut sista december?

2020-11-24

Ett årsbokslut ska upprättas efter utgången av räkenskapsåret. Årsbokslutet är en sammanställning av den löpande bokföringen som skett under räkenskapsåret. Enligt bokföringslagen ska alla affärshändelser bokföras på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok.

Håll koll på om…

  • Finns korrekta underlag, fakturor, kvitton mm till samtliga ekonomiska transaktioner?
  • Är företagets affärshändelser är sparade så att det går att följa förloppet och ställning och resultat i företaget under räkenskapsåret?

Kontrollera t ex poster i balansräkningen (årsboksbilagor) enl nedan:

Inventarier Specifikation över kvarvarande inventarier samt avskrivningar.
Lager Saldot stämmer överens med inventering.
Fordringar Kundreskontra är avstämd mot obetalda kundfakturor.
Skattekonto är avstämt mot skattekontoutdrag från SKV.
Momsfordran är korrekt.
Övriga fordringar ska specificeras.
Upplupna intäkter/Förbetalda kostnader ska specificeras.
Skulder Leverantörsreskontra är avstämd mot obetalda leverantörsfakturor.
Skatteskuld är korrekt (skatt på årets resultat).
Momsskuld är korrekt.
Personalens källskatt och sociala avgifter är korrekt.
Övriga skulder ska specificeras.
Upplupna kostnader/Förbetalda intäkter ska specificeras.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med årsbokslut eller redovisningen i ditt bolag? Då kan vi hjälpa dig! Vår samarbetspartner DeskHero kan hjälpa till att hitta en bra konsult, enkelt och tryggt.

Förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan så får du snabbt förslag på några lämpliga konsulter att kontakta. Läs mer om DeskHero>>

Svenska Standardbolag:

Telefon: 023 – 79 23 00
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->