Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Finns Snabbavveckling med ”Insättningsgaranti”?

2015-04-17

finns-snabbavveckling-med-insattningsgaranti

Svaret är nej. När någon säljer sitt bolag med dess tillgångar till ett företag för snabbavveckling finns ingen statlig insättningsgaranti motsvarande den som finns när pengar sätts in på bank.

När ett aktiebolag ska avvecklas är en Snabbavveckling av Svenska Standardbolag det idag vanligaste tillvägagångssättet. Vi skapade tjänsten Snabbavveckling 1992 och vi har sedan dess avvecklat 20 000 bolag.

Snabbavveckling innebär att vi köper det vilande bolaget och sköter avvecklingen av bolaget i vår ägo. Ägaren får betalt för sina aktier omedelbart och vi tar hand om all hantering av bolaget, dess tillgångar, skulder och förpliktelser under avvecklingstiden. Vi sköter bokföring, bokslut, deklarationer, skattebetalningar mm. Vi byter styrelse och ändrar adressen hos Bolagsverket och Skatteverket.

Idag finns flera nya företag som erbjuder tjänsten och det kanske kan vara lockande att bara gå på priset vid val av leverantör. När ägaren överlåter sitt bolag för snabb-avveckling är det långt mer än att få köpeskillingen för sitt bolag som är viktigt, ägaren lämnar också över ansvaret för att avvecklingen blir korrekt genomförd.

Viktigt att tänka på:

  • Har leverantören förmåga och uthållighet att ta hand om bolaget på ett korrekt sätt under hela avvecklingstiden och därefter?
  • Har leverantören likviditet och ekonomisk ställning, så att t ex skatter blir betalda på ett korrekt sätt? Om inte så hamnar ansvaret på säljaren.
  • Kommer leverantören att finnas kvar om fem år? Nu aktuella återbäringar från FORA tillfaller även bolag som avvecklats för flera år sedan. Detta ska tas om hand och tilläggsköpeskillingar betalas ut. Gamla kapitalförsäkringar, släpkärror mm är andra exempel där leverantören måste finnas till hands för att hantera överlåtelser etc många år efter överlåtelsen.

Svenska Standardbolag har varit i näringslivets tjänst sedan 1954 och handlagt mer än 200 000 bolagsärenden. Vi kan inte ge dig statlig insättningsgaranti när du avvecklar ditt bolag men vi kan garantera erfarenhet, kompetens, service, ekonomisk stabilitet och ett konkurrenskraftigt pris.

Läs mer

Snabbavveckling – Avveckla bolag snabbt >>

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Ring eller maila oss.
Växel: 023 792300
Mail: info@standardbolag.se

Erik Berggren
Verkställande Direktör
Svenska Standardbolag AB

Följ oss på sociala medier

 

 


FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer