Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Delning av aktiebolag – Fission

2011-02-02

När kan det finnas anledning att genomföra en delning av ett aktiebolag?

När man delar ett aktiebolag övertas aktiebolagets tillgångar och skulder helt eller delvis av ett eller flera andra aktiebolag. Övertagande bolag kan vara redan befintliga bolag eller bolag som bildas i direkt anslutning till delningen.

Aktiebolaget kan delas upp på flera olika sätt. En fullständig delning innebär att samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. En partiell delning innebär att viss del av aktiebolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Det kan finnas flera anledningar för ett aktiebolag att göra en delning av företaget. Nedan följer några exempel där delning kan vara en bra lösning:

  • Bolaget har flera verksamhetsgrenar och man vill överföra någon verksamhetsdel till ett annat bolag.
  • Innan fastigheter i ett aktiebolag ska säljas genomförs en delning så att fastighetsbeståndet eller delar av beståndet därefter kan säljas i form av aktier i ett bolag.
  • Vid generationsskifte.
  • Ett aktiebolag har fler än en ägare och någon av dessa vill sluta med företagandet, exempelvis pensionera sig.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan också vara en lösning. Om en av ägarna i ett aktiebolag vill gå ur bolaget och övriga ägare inte kan eller vill köpa aktierna kan man lösa ut ägaren genom att minska aktiekapitalet. Kontakta oss så kan vi berätta mer om minskning av aktiekapital.

Veta mer?

Vill du veta mer om, eller ha hjäp med, en delning/fission av aktiebolag? Svenska Standardbolag AB har lång erfarenhet av den här typen av frågor och vi handlägger dagligen frågor om delning av aktiebolag.

Välkommen att ringa vårt Falukontor på 023 – 79 23 00. Vi svarar gärna på dina frågor.

Följ oss på sociala medier

 

 


FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer