Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Ansvaret i aktiebolag

2017-12-01


Uppfattningen att risken i ett aktiebolag begränsas till aktiekapitalet är inte helt korrekt eftersom det finns flera undantag. Se exempel nedan.

ABL 17:7

Kapitlet handlar om värdeöverföring från bolaget (bl a vinstutdelning). Om olaglig värdeöverföring görs är (7 §) de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för denna.

ABL 25:18 och 19

Paragraferna säger att personligt ansvar kan uppstå för bolagets företrädare respektive ägare om man underlåter att vidtaga vissa åtgärder etc eller fortsätter verksamheten trots att bolaget är likvidationspliktigt.

ABL 29:1, första stycket

”En stiftare, styrelseledamot eller Verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen”.

ABL 30:1

Av denna paragraf framgår att den som bryter mot i paragrafen uppräknade bestämmelser kan dömas till böter eller fängelse. T ex gäller detta ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig”.

ABL 30:3

Av denna paragraf framgår att Bolagsverket vid vite kan förelägga VD eller styrelseledamot att fullgöra vissa skyldigheter.

Skatter och borgen

Betalas inte skatt kan bolagets företrädare personligen bli betalningsskyldiga.
Har man gått i personlig borgen för bolagets lån etc blir man givetvis betalningsskyldig om bolaget inte förmår att betala.

Sammanfattning

I ett bolag som sköts normalt och uppfyller sina förpliktelser och går med vinst riskerar man endast aktiekapitalet (om man inte gått i borgen för bolaget).

 

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

Vad är ABL >>
Bolagsboken >>

Relaterade artiklar

Regler för aktiebolag >>
Bolagsordning – vad är viktigt? >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer