Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Varumärken

2016-04-15

ssb-gamla-byggnaden

Ett varumärke är ett namn på en vara/tjänst till skillnad mot ett företagsnamn som är namnet på verksamheten. Ofta registrerar man ett värdefullt företagsnamn också som varumärke eftersom kombinationseffekten medför ett avsevärt starkare skydd mot konkurrenter, jämfört med att ha enbart namnet på företaget registrerat.

Ett varumärke kan registreras nationellt eller inom hela EU eller som Internationellt märke. För enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag finns en särskild fördel med varumärke eftersom ett (svenskt) varumärke gäller för hela riket till skillnad från nämnda företagsformer som bara gäller lokalt för länet. Kända märken som t ex Volvo och Coca-Cola är mycket högt värderade, i miljardklassen.

Läs mer >>

Relaterade artiklar

Företagsnamn som varumärke >>
Registrering av varumärke >>
Stora värden att skydda i företagets namn/varumärke >>
Nyttan med varumärke >>

Kontakta oss

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

 


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer