Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta snabbt med lagerbolag

2015-12-04

2015_49_lagerbolag
Det finns många fördelar med ett lagerbolag. Bolaget existerar redan juridiskt och du som företagare kan därför omgående komma igång och söka registrering för F-skatt och moms m m. Våra lagerbolag AB Grundstenen har under åren fungerat mycket bra och tack vare detta kommit att underlätta vid kontakter med bl a myndigheter, kreditgivare och leverantörer eftersom deras erfarenhet är att sådant bolag kommit till på ett korrekt och seriöst sätt.

Vill man att bolaget ska ha startats före årsskiftet är det ofta lämpligt att använda sig av ett lagerbolag istället för att nybilda ett bolag. Därigenom har man försäkrat sig om att bolaget finns före årsskiftet.

Andra bolagsformer

Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomiska föreningar, Bostadsrättsföreningar, Fiberföreningar…även för dessa associationsformer har vi lagerbolag/lagerföreningar. Vill du ha en nybildning så hjälper vi självklart till med det.

Kontakta oss!

Kontakta något av våra kontor så kan vi berätta mer:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Öppettider under jul och nyår

Vi har som vanligt full beredskap samtliga vardagar 08.00 – 16.30 för att ta hand om beställning av bolag eller annat bolagsärende.

Du kan även beställa bolag online, dygnet runt >>

Läs mer

Olika former av lagerbolag >>
AB Grundstenen >>
Nybildning >>

Artiklar:
Starta bolag med nybildning eller lagerbolag >>
I många fall är det smartare att starta ett kommanditbolag än ett handelsbolag >>
Starta företag tillsammans och välja bolagsform eller förening >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer