Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta med bolagsbildning eller genom att köpa ett färdigt lagerbolag?

2018-01-29

Kontantbildning eller apportbildning

Om man har gott om tid och kan invänta registrering hos Bolagsverket kan det vara aktuellt att nybilda sitt bolag. Organisationsnummer och därmed rättskapacitet (att kunna ingå avtal) erhålls när bolaget registreras och därmed får ett organisationsnummer. Tiden innan registrering varierar beroende på säsong och eventuella hinder (namnhinder). Generellt kan sägas att handläggningstiderna hos Bolagsverket är som längst under december och i semestertider. Kostnader för nybildning är inte avdragsgilla. Har man inte tillgång till kontanter att betala aktiekapitalet (lägst 50 000 kr) med kan hela eller delar av aktiekapitalet betalas med egendom (”apportegendom”) som är till nytta för bolaget i dess verksamhet. Om bildning med apport är aktuell ber vi dig fylla i uppgifter på vår hemsida så återkommer vi med offert.
Starta bolag med apportegendom

Lagerbolag

Ofta är det så när man startar bolag att det är bråttom med organisationsnummer. Det är en av anledningarna till att välja lagerbolag. Exempel på andra anledningar är att det går att omedelbart ansöka om registrering för F-skatt och moms. Ansökan handläggs då hos Skatteverket parallellt med handläggningen hos Bolagsverket. Våra lagerbolag AB Grundstenen (cirka 160 000 AB har startats som AB Grundstenen XXXX) har funnits i decennier och uppfattas på marknaden som tillkomna på ett korrekt sätt såväl ekonomiskt som juridiskt, vilket underlättar vid kontakt med myndigheter och kreditgivare m fl. Av kostnad för lagerbolag är cirka hälften (ändringskostnaden) avdragsgill. På lager har vi såväl vanliga privata aktiebolag som de lite mer ovanliga publika (aktiekapital minst 500 000 kr) aktiebolagen.  Största skillnaden mellan privata och publika bolag är att de publika får vända sig till allmänheten för att skaffa rörelsekapital. Beställer man lagerbolag hjälper vi utan kostnad till med att söka för F-skatt och moms (vi är bra på det). För bolag med mer än en aktieägare har vi till och med 31 mars en kampanj som gör att man får ett aktieägaravtal utan kostnad.
Läs mer

Förfarandet

Oavsett vilken sorts bildande av bolag eller annan tjänst du väljer är gången den att när vi fått beställningen så gör vi iordning samtliga dokument som krävs och bevakar hela processen från beställning till registrering så att du själv endast ska behöva göra en minimal arbetsinsats. När registreringen är klar slutredovisar vi ärendet och, när det gäller bolag, skickar med en pärm där bolagsdokumenten har satts in.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss per telefon, via e-post eller genom besök.

FALUN (HK) 023 – 79 23 00 info@standardbolag.se
STOCKHOLM 08 – 23 41 15 stockholm@standardbolag.se
GÖTEBORG 031 – 17 12 25 goteborg@standardbolag.se
MALMÖ 040 – 720 20 malmo@standardbolag.se

Att starta ett bolag/företag >>
Beställa aktiebolag >>
Offertförfrågan snabbavveckling >>
Alla bolagstjänster >>

Relaterade artiklar

Lagerbolaget Grundstenen – den kompletta produkten >>
Anmäl Verklig huvudman innan 1 februari

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer