Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Revisor, redovisningskonsult, lekmannarevisor eller särskild granskningsman

2017-10-06


För de flesta aktiebolagen är det numera inte obligatoriskt med revisor, och de flesta väljer att inte ha någon. När ett aktiebolag börjat få ordentlig snurr på verksamheten men ännu inte nått upp till lagkraven på att ha kvalificerad revisor kan det ändå vara idé att överväga om det är dags att utse sådan.

Alternativ till revisor

Redovisningskonsult

Många bolag använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult för att få hjälp i redovisningsfrågor. Liksom en revisor har en auktoriserad redovisningskonsult som regel en gedigen ekonomisk utbildning.

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor kan utses parallellt med en revisor men även när bolaget valt att i bolagsordningen inte ha någon revisor. Lekmannarevisorn kan dock aldrig ersätta en kvalificerad (auktoriserad eller godkänd) revisor. Den tid uppdraget tar står i proportion till hur komplex verksamheten är och hur öppen styrelsen vill/kan/får vara med information.

Exempel på lekmannarevisorns uppgift är att granska bolagets verksamhet för att se om den stämmer med syftet enligt bolagsordningen och hur väl företaget sköts ekonomiskt. Förutom i kommunala bolag är det är relativt ovanligt att utse lekmannarevisor.

Särskild granskningsman

Om det är fråga om ett privat ”vanligt” aktiebolag där en ägarminoritet vill ha bättre insyn är det inte lekmannarevisor det handlar om utan man kan begära att få en särskild granskningsman utsedd av Bolagsverket.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och/eller mer information om våra bolagstjänster!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Läs mer

Revisor eller inte revisor >>
Bolagsboken >>
Svenska Standardbolags FAQ >>

Relaterade artiklar

Nyttan med revisor >>
Revisorsplikten försvinner i privata aktiebolag >>
Årsredovisning ska vara rätt direkt >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer