Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Företagsnamn som varumärke

2015-01-23

2015_04_vm

Många vet varumärkets betydelse för jätteföretag som CocaCola, H&M, m fl. Ofta har dessa företag egna juridiska avdelningar som arbetar med befintliga och nya varumärken och ständigt vårdar dessa för att de ska behålla och helst öka det värde som företaget laddat dem med. Man lägger också resurser på att bevaka sina märken så att ingen annan försöker registrera något liknande varumärke.

Registrera företagsnamn som varumärke

För de nämnda företagen är deras namn identiskt med deras varumärke och det är mycket vanligt förekommande. En del tror att man är tillräckligt skyddad genom att namnet finns i Bolagsverkets namnregister men att registrera ett värdefullt kännetecken som både företagsnamn och varumärke medför en kombinationseffekt som ger ett mycket starkare skydd. Ett företagsnamn respektive varumärke ska godkännas av registreringsmyndigheten som korsgranskar företagsnamn mot varumärken.

30 års erfarenhet av varumärkesärenden

Under drygt 60 år har vi arbetat med företagsnamn varav 30 år med varumärken. Vi ser att många nystartade bolag inser vikten av varumärke men låter registrering av märket vänta eftersom det finns många andra saker som behöver prioritet innan verksamheten börjat rulla på ordentligt. Om man känner sig säker på att man valt ett företagsnamn som kommer att bli mycket värdefullt är det dock lämpligt att snarast registrera det även som varumärke. Då minskar man risken för att någon annan lyckas registrera ett varumärke som liknar namnet och att namnets framtida värde därigenom helt eller delvis blir skadat.

Läs mer

Varumärke – svenskt – internationellt – Europamärke >>

Frågor? Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss på telefon 023-79 23 00 eller via e-post info@standardbolag.se.

 

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer