Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Att fusionera

2014-07-11

mnd_20120713_familjeagda_aktiebolag

Att driva företag är riskabelt. Ett sätt att minska risken är att ha verksamheten, eller olika delar av den, fördelad på flera bolag. Om risken minskar och behovet av riskspridning därigenom inte längre föreligger är det vanligt att slå ihop bolagen genom fusion.
Vanligaste fusionen är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget är det ofta till fördel om moderbolaget istället går upp i dotterbolaget, vilket brukar kallas omvänd fusion. Om man vill fusionera bolag som är fristående från varandra gör man en s k sidledes fusion.
Läs mer om fusion HÄR >>

Delning/Fission = Motsatsen till fusion

Ett bolag kan genom delningsförfarande delas upp så att ett eller flera nya bolag bildas p g a delningen. Typexemplet är när två kompanjoner kommer överens om att avsluta sitt samarbete och istället driva verksamhet på varsitt håll. Genom delning kan man vanligen uppnå önskat resultat utan att det får någon skattekonsekvens för någon av parterna. Ett annat exempel är när man vill flytta ett fastighetsinnehav till ett annat bolag utan att behöva betala ny lagfartskostnad.
Läs mer HÄR >>

Kontakta oss!

Vi hanterar dagligen sådant som rör fusion eller delning och svara gärna på frågor kring detta.
Falun (HK): 023 – 79 23 00
Stockholm: 08 – 23 41 15
Göteborg: 031 – 17 12 25
Malmö: 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se.

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se
Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

 

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer