Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Att bilda dotterbolag

2018-09-21


När behövs ett dotterbolag?

Frågan kan bli aktuell när en verksamhetsgren får allt större betydelse i ett företag. Med expansionen följer ökade möjligheter och men inte alltför sällan även ökade risker. Händer något oförutsett kan det få konsekvenser som skadar övrig verksamhet.

Ett annat exempel är när man från början känner till att en ny verksamhet är särskilt riskfylld. Då kan det vara lämpligt att redan från början lägga den verksamheten i ett separat bolag för att minimera eventuell skada i framtiden.

Fördelar

  • Riskminimering.
  • Verksamheten i dotterbolaget kan vara mer självstyrande i förhållande till övriga verksamheter i koncernen.
  • Verksamhetsdel ligger i dotterbolag som en förberedelse inför kommande försäljning av verksamhetsdelen.
  • För investerare blir det tydligare vad man satsar sina pengar i.
  • Möjlighet till koncernbidrag.

Nackdel

  • Utökad administration till viss del.

Läs mer

Ett till aktiebolag? >>
Förenas eller skiljas? >>
Lösa ut en delägare i ett aktiebolag? >>
Utländskt företag >>
Koncernbidrag >>

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer