Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiebolag eller Enskild firma – vilket är bäst?

2013-09-27

Genom reformer blev det möjligt att 2010/2011 bilda eller köpa aktiebolag (vilande bolag i form av lagerbolag) med ett lägsta aktiekapital om 50 000 kr (förut 100 000 kr) och utan krav att ha revisor. Det medförde att det vanligaste sättet att starta ett företag numera är i aktiebolagsform. 2012 och 2013 har aktiebolagen en andel om 62 % av nystartade företag och enskilda firmor 27 %. Övriga företagsformer är handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Före reformerna har historiskt antalet enskilda firmor dominerat med aktiebolagsbildning som god tvåa.

Av statistiken kan man utläsa att det oftast är bäst för en företagare att bilda aktiebolag, men även att det relativt ofta fortfarande är fördel med enskild firma. Låt oss nedan titta på en del fördelar och nackdelar med aktiebolag respektive enskild firma.

Aktiebolag

Även om man ensam äger alla aktier är aktiebolaget juridiskt en egen person (juridisk person) och ägaren en egen person (fysisk person). De behandlas olika juridiskt, ekonomiskt och skattemässigt vilket gör det lättare, jämfört med enskild firma, att veta vad som hör till själva verksamheten och vad som hör till privatpersonen.

Om man inte åtar sig personligt ansvar genom borgensåtaganden för lån eller exempelvis missar skatteinbetalningar, eller andra skyldigheter som företaget har, riskerar man som regel enbart insatt aktiekapital och inte andra personliga egendomar såsom den egna villan eller bilen etc.

Vissa kunder och leverantörer (t ex kommun, landsting, staten) brukar kräva att ha att göra med ett aktiebolag.

Ett aktiebolags namn har skydd i hela Sverige. Enskilda firmans namn har skydd endast i länet. Ofta kan vinstuttag ur rörelsen göras till lägre skatt än för enskild firma.

Enskild firma

Någon registrering av startkapital krävs inte. Att starta enskild firma i liten skala kan vara ett bra sätt att pröva om verksamheten håller innan man beslutar sig för att ombilda enskild firma till aktiebolag.

Om man hittat ett bra namn kan man, till skillnad från aktiebolag, få det registrerat trots att det i ett annat län finns företag med liknande namn.

Aktiebolag + Enskild firma

Ibland finns det fördelar med att verksamheten organiseras både som aktiebolag och som enskild firma. Funderar man över vilket som är bäst för en själv är det lämpligt att diskutera detta med revisor, redovisningskonsult eller exempelvis NyföretagarCentrum.

Bolagsservice

Svenska Standardbolag AB har funnits sedan 1954 och hjälper till med det mesta som gäller att registrera aktiebolag, köpa aktiebolag (lagerbolaget AB Grundstenen), avveckla aktiebolag, genomföra minskning av aktiekapital (s k nedsättning), genomföra ökning av aktiekapital, ändra företagsnamn, upprätta aktieägaravtal, registrera varumärke, registrera extra utdelning från aktiebolag m m. Vi hjälper även till att registrera domännamn samt andra internettjänster.

Frågor?

Kontakta oss gärna via något av våra kontor eller e-post info@standardbolag.se

Läs gärna mer om fördelar/nackdelar med olika företagsformer och att välja rätt företagsform >>

Falun
023-79 23 00

Stockholm
08-23 41 15

Göteborg
031-17 12 25

Malmö
040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer