Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktieägartillskott är ofta fördelaktigt för både bolaget och ägaren

2021-08-27

När man startar en rörelse brukar kostnaderna komma först och intäkterna betydligt senare. Bolaget kan därför under en tid bli i behov av ytterligare rörelsekapital för att betala utrustning och löner etc. Verksamheten mår då bra om ägaren tillskjuter ytterligare kapital. Om det görs i form av ett aktieägartillskott blir bolaget starkare och brukar få bättre möjlighet till lån eftersom kreditgivare ser det som positivt att ägaren vågat riskera mer i bolaget av sina egna pengar.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ovillkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar utan krav på återbetalning. Vid avyttring betraktas tillskottet då som en del av anskaffningskostnaden för aktierna, vilket inte är fallet vid villkorat aktieägartillskott.

Villkorat aktieägartillskott

Villkorat aktieägartillskott innebär att ägaren tillskjuter pengar med möjligheten att få dem återbetalda ur framtida vinster för bolaget. Pengarna bokförs som fritt eget kapital men inte som någon skuld eftersom återbetalningen är villkorad. När det blir möjligt med återbetalning kan ägaren välja att ta återbetalning istället för lön, vilket alltså sparar kostnader för bolaget för sociala avgifter etc och därmed stärker bolaget.

Kontakta oss

Villkorat aktieägartillskott är formaliserat och vi på Svenska Standardbolag kan hjälpa till med de dokument som ska upprättas! Vi har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30.

Kontakta

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->