Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktieägaravtalets funktioner

2017-04-13

Skydda minoritetsägare

När man går med på att bli ägare av en minoritetsdel av aktierna i ett bolag gör man det förmodligen av intresse för bolaget, dess affärsidé och för att man litar på huvudägaren. Ofta går man också aktivt in i bolaget som styrelseledamot eller VD eller annan anställning.

Samtidigt sätter man sig i en beroendesits eftersom huvudägaren har makten över bolaget. Den vanligaste funktionen för ett aktieägaravtal är just att ge minoritetsägaren en bättre situation än vad som annars är fallet.

Skydda huvudägare

Det händer att initiativtagaren till ett aktiebolag är den som har en unik idé och ska vara den drivande och med mest engagemang för verksamheten. Det kan då vara naturligt att initiativtagaren är angelägen om att verksamheten drivs och utvecklas på det sätt som hen avsett och, åtminstone under de första åren, vill minimera risken för att något utanför ramarna händer. Här kan man i aktieägaravtalet ta in bestämmelser för att ge ett större skydd för initiativtagaren än vad som annars är fallet.

Skydda bolaget

Om ägandet är 50/50 och det inte finns aktieägaravtal kring hur oenighet ska lösas uppstår riskerar verksamheten att bli förlamad och bolaget att lida avsevärd ekonomisk skada. Sådan skada kan alltså minimeras med aktieägaravtal. Det är här adekvat att se aktieägaravtalet som en ”hemförsäkring” för aktiebolaget.

Vårt aktieägaravtal

Det aktieägaravtal som vi tillhandahåller som normalavtal är väl genomarbetat och utformat och behandlar frågor som gäller aktieöverlåtelse, utlösen vid dödsfall, konkurrensförbud, avtalsbrott, tvisters avgörande, sekretess, vite, vad som ska gälla när avtalet upphört etc. Normalavtalet är utformat främst med tanke på minoritetsägande och/eller 50/50-ägande. Vill man ha ett annorlunda avtal, ett som skyddar huvudägaren, eller som behandlar speciella frågor, hjälper vi självklart också till med sådant.

Beställ aktieägaravtal >>

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna per telefon eller e-post om det är någon fråga kring aktieägaravtal eller annat som rör bolag, föreningar, varumärken, domännamn etc.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

Riskabelt att inte ha aktieägaravtal! >>
Aktieägaravtal, ett förbisett behov >>
Aktieägaravtal = Familjeägda aktiebolags trygghet! >>

 

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer