Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Dotterbolag


Starta dotterbolag med lagerbolag

Ur ett skattemässigt perspektiv kan det vara mer fördelaktigt att starta dotterbolag till ett existerande moderbolag, än ett nytt och fristående bolag. Moderbolagets medel kan användas som aktiekapital för att starta dotterbolag.

Beställ enkelt online! Leverans inom 2 timmar när du beställer under kontorstid.

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Starta dotterbolag för att riskminimera


När en verksamhetsgren växer

Frågan om att starta dotterbolag kan bli aktuell när en verksamhetsgren växer och får allt större betydelse i ett företag. Med expansion av en verksamhetsgren följer ökade möjligheter men även ökade risker. Händer något oförutsett kan det få konsekvenser som skadar övrig verksamhet i bolaget. Det kan då vara klokt att flytta verksamhetsgrenen till ett dotterbolag för att minimera riskerna.

När du startar en ny verksamhetsgren

Ett annat exempel är när man ska starta en ny verksamhetsgren och från början vet att den kan vara riskfylld. Då kan det vara lämpligt att redan från början lägga den nya verksamheten i ett separat bolag för att minimera eventuell risk i framtiden.

Fördelar med dotterbolag


Med ett dotterbolag kan en verksamhet bli mer självstyrande och få agera som ett eget bolag i förhållande till övriga verksamheter i en koncern.

  • Inför en försäljning av en verksamhetsdel i ett företag kan det vara en fördel att verksamheten först flyttas in i ett dotterbolag för att förenkla försäljningsprocessen.
  • Om en verksamhet ligger i ett dotterbolag blir det tydligare för eventuella investerare vad man kan satsa sina pengar i.
  • Det är ofta mer fördelaktigt ur ett skattemässigt perspektiv att starta ett dotterbolag än ett nytt fristående aktiebolag.
  • Man kan jämna ut resultat mellan bolagen med koncernbidrag. Moderbolag och dotterbolag är två separata juridiska enheter men genom koncernbidrag kan man jämna ut resultaten mellan bolag inom samma koncern, ett sätt att kvitta en förlust i ett bolag mot vinsten i ett annat.

Dotterbolag ger möjlighet till koncernbidrag


Koncernbidrag styrs av flera förutsättningar:

  • Bolagen i koncernen måste vara helägda dotterbolag och kvalificerade. Med kvalificerade menas att moderbolaget äger mer än 90 % av andelarna i dotterföretaget räknat i antalet aktier.  
  • För att ge eller ta emot koncernbidrag ett år måste moderbolaget äga dotterbolaget under hela det aktuella beskattningsåret.
  • Ett dotterföretag kan även dra nytta av moderföretagets aktiekapital.

Vad kostar det att starta dotterbolag?


Moderbolaget köper ett färdigt aktiebolag för 25 000, 50 000, 100 000 eller ett publikt bolag för 500 000 kronor - beroende på vilket aktiekapital man väljer till dotterbolaget.

  • Kostnaden för arvode och Bolagsverkets registreringsavgifter kan betalas från av dotterbolagets eget kapital.
  • Moderbolagets likvida medel kan användas för att köpa bolaget.

FAQ - Dotterbolag


Hitta svaren på de vanligaste frågorna om dotterbolag:

Ett bolag som ägs och kontrolleras av ett annat bolag kallas dotterbolag. Moderbolaget kan exempelvis äga 50 % av rösterna och ha det man kallar för bestämmande inflytande över hur dotterbolaget styrs. Tillsammans bildar dotterbolag och moderbolag en koncern.

Om moderbolaget äger flera dotterbolag kallas dotterbolagen för systerbolag och bolagen som ingår i koncernen redovisar sitt resultat tillsammans i en koncernredovisning. Koncernredovisningen som är en särskild årsredovisning upprättas i koncernens moderbolag.

Dotterbolag definieras i årsredovisningslagen.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Har du frågor
om dotterbolag?
Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!