Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Varför är aktieägaravtal viktigare än någonsin?

2019-03-08

Riksbanken beslöt nyligen att lämna reporäntan oförändrad men flaggar för att höjning kan komma att ske under andra halvåret. Samtidigt konstateras att tillväxten har dämpats men att konjunkturen är fortsatt stark. I de globala och tekniska tider som råder är det fortfarande stor efterfrågan på, och konkurrens om, kompetent arbetskraft. Idag har individer större möjligheter än någonsin att välja inriktning på sina liv och karriärer.

Men, när en nyckelperson i ett företag vill anta nya utmaningar och byta miljö kan det ibland innebära besvärliga störningar i verksamheten innan organisationen har anpassat sig.

Svår konflikt är katastrofal för verksamheten

När det uppstår en betydande oenighet mellan ägarna i ett aktiebolag är det vår erfarenhet att verksamheten går på kryckor och bolaget riskerar att drabbas av förstörd ekonomi. Erfarenheten visar att det blir extra problematiskt om konflikten är mellan närstående eftersom frustrationen blir svårare när man känner sig sviken av någon man har en personlig relation med.

Aktieägaravtal ingår

Förutom bolagsservice, varumärken, stiftelser, föreningar och domännamn m m arbetar vi även med aktieägaravtal. Eftersom vi sett att det inte är många av våra kunder som spontant ordnar med aktieägaravtal i det initiala skedet av bolagsbildandet beslöt vi att ytterligare värdeladda våra lagerbolag AB Grundstenen med ett standardiserat aktieägaravtal.

Med hjälp av expertis har vi utformat ett avtal som ska skydda ägarna från personliga konflikter gällande företagets och personernas viktigaste angelägenheter. Delägare som är sams inser sällan att det är just i bolagsstarten de bör prata ihop sig om att skydda verksamheten mot eventuella motsättningar som skulle kunna ske i framtiden. Även vid mindre dramatiska konflikter kan ett aktieägaravtal hjälpa till med att få till stånd en snabb och enkel lösning.

Om ni behöver ett mer specialanpassat aktieägaravtal kan vi slussa er vidare till vår samarbetspartner. För mer information, kontakta oss>>

Läs mer >>
Beställ bolag

Kontakta oss

Välkommen att ställa frågor per telefon, e-post eller via vår chatt. Vi finns centralt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun och vi har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30.

Skulle det vara så att man står utan aktieägaravtal och en svår konflikt redan uppstått kan behovet av en neutral part vara del av lösningen.
Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan bistå >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal är familjeägda aktiebolags trygghet >>
Bolagsärende? Kontakta Standardbolag >>
Grundstenen + aktieägaravtal = sant >>
Den 1 december 2017 registrerades AB Grundstenen 160 000 >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->