Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta bolag genom nybildning eller köpa ett färdigt lagerbolag?

2018-03-16

Lagerbolag

Ofta när man startar bolag är det bråttom med att ha tillgång till ett organisationsnummer. Det är en av anledningarna till att välja lagerbolag. Med ett lagerbolag kan du ansöka om registrering för F-skatt och moms direkt. Ansökan handläggs då hos Skatteverket parallellt med handläggningen hos Bolagsverket.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen har funnits i decennier och har gott renommé på marknaden eftersom de är tillkomna på ett korrekt sätt, såväl ekonomiskt som juridiskt. Detta underlättar vid kontakt med myndigheter och kreditgivare m fl. Hälften av (ändrings)kostnaden för lagerbolag är avdragsgill. På lager har vi såväl vanliga privata aktiebolag som de lite mer ovanliga publika aktiebolagen med aktiekapital om minst 500 000 kr. Största skillnaden mellan privata och publika bolag är att de publika har möjlighet att vända sig till allmänheten för att skaffa rörelsekapital.

Beställer man ett lagerbolag hjälper vi till med att söka för F-skatt och moms, utan extra kostnad. Är det dessutom fler än en aktieägare i bolaget ingår även ett aktieägaravtal. Läs mer >>

Beställa AB Grundstenen >>

Kontantbildning eller apportbildning

Om man inte har fullt lika bråttom och kan invänta registrering hos Bolagsverket kan det vara aktuellt att nybilda sitt bolag. Rättskapacitet, att kunna ingå avtal, erhålls när bolaget registreras och får ett organisationsnummer. Tiden innan registrering varierar beroende på säsong och eventuella namnhinder. Generellt kan sägas att handläggningstiderna hos Bolagsverket är som längst under december och i semestertider.

Kostnader för nybildning är inte avdragsgilla. Har man inte att betala aktiekapitalet kontant kan hela eller delar av aktiekapitalet betalas med s k apportegendom som är till nytta för bolaget i dess verksamhet.

Starta bolag med apportbildning >>

Förfarandet

Oavsett vilken sorts bildande av bolag eller annan tjänst du väljer gör vi iordning samtliga dokument som krävs och bevakar hela processen från beställning till registrering. När registreringen är klar slutredovisar vi ärendet, och till dig som bolagskund skickar vi med en pärm med aktuella bolagsdokument.

Att starta bolag >>

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!

Ring, maila eller besök gärna något av våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade artiklar:

Är du i begrepp att starta bolag? >>
Anlita oss när du ska bilda bolag >>
Eurobolag finns hos oss >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer