Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

På vilka sätt kan ett utländskt företag bedriva verksamhet i Sverige?

2018-08-31

De varianter vi på Standardbolag ser är svenskt dotterbolag, via filial eller i ett kommanditbolag.

Dotterbolag

Fördelen är att i ett aktiebolag är det ok att det utländska moderföretaget äger samtliga aktier. Det går att använda sig av lagerbolag som Grundstenen.

Nackdelen är lång administration vid eventuell avveckling, om det skulle visa sig att det inte går att använda sig av vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen.

Filial

En filial är att se som ett avdelningskontor till det utländska företaget. Det är dock inte så vanligt att registrera filial.

Avveckling är enkelt och går snabbt. Nackdelen är att det ofta drar ut på tiden med registrering av en filial hos Bolagsverket, främst av den anledningen att det tar tid utomlands att skaffa fram underlag (bolagsordning, räkenskapshandlingar, konkursfrihetsbevis m m) som Bolagsverket vill ha.

Skattereglerna skiljer sig något från t ex aktiebolag.

Kommanditbolag

Det går att använda sig av vårt lagerbolag Stengrunden.

Det krävs två st bolagsmän, varav den ene (det utländska bolaget) ska vara obegränsat ansvarig medan den andre enbart riskerar sin insats (t ex 100 kr). Andelarna går att fördela. Exempelvis att det utländska bolaget äger 999 andelar medan den andra bolagsmännen äger 1 andel.

Vid avveckling är det normalt sett enkelt, snabbt och avgiftsfritt att avregistrera bolaget.

Läs mer

Lagerbolaget AB Grundstenen >>
Lagerbolaget KB Stengrunden >>
Snabbavvecklingen Slutstenen >>

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade artiklar

Vad är ett lagerbolag? >>
Ett till aktiebolag? >>
Eurobolag finns hos oss >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer