Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktieägaravtal = stabilitet och tillit

2020-03-20

Som delägare i ett bolag är det bra att veta vad som gäller om en av delägarna blir oförmögen att aktivt verka för företagets bästa. Det kan exempelvis vara att någon drabbas av en allvarlig sjukdom, dödsfall eller liknande livsomvälvande händelse. Lagrum i handelsbalken, avtalslagen och aktiebolagslagen styr givetvis men även familjerätten kan komma att ha en stor inverkan.

Ett aktieägaravtal skapar en tydlig reglering av rättigheter och skyldigheter mellan ägarna och det minimerar risken för konflikt. Aktieägaravtalets grundläggande regler för vad som gäller bygger tillit, får ägare i bolaget att arbeta mot samma mål och utveckling av företaget.

Beställ Prisförfrågan

Aktieägaravtal ingår

För att inte frågan ska glömmas bort av aktieägarna i startskedet ingår alltid ett aktieägaravtal när ni köper ett lagerbolag av Svenska Standardbolag. Avtalet är väl anpassat och täcker in vad som bör regleras i ett aktieägaravtal. Bland annat vad som ska gälla avseende aktieöverlåtelse, samråd, konkurrensförbud, styrelserättigheter, lön, avtalstid, vad som ska ske vid dödsfall, utlösen av dödsbo, konkurs, tvist etc. Läs mer >>

Skräddarsytt aktieägaravtal

För utformning av ett mer specialanpassat aktieägaravtal samarbetar vi med en advokatbyrå. Kontakta oss vid intresse av ett skräddarsytt aktieägaravtal så kan vi hjälpa er med den kontakten. Läs mer >>

Kontakta oss

Vill du veta mer? Ring, maila eller chatta gärna med oss så hjälper vi dig med just ditt ärende! Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Relaterade artiklar

Aktieägaravtalets funktioner >>
Frågan om aktieägaravtal är ständigt aktuell >>
Aktieägaravtal viktigare än någonsin >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer