Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktieägaravtal, ett förbisett behov

2010-09-01

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst vad avser bildande av aktiebolag och övriga bolagsärenden såsom ökning eller minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, m m. Vi hjälper också till med varumärken, aktieägaravtal, handelsbolag och ekonomiska föreningar m m.

Under åren har cirka 250 000 aktiebolag registrerats med vår hjälp. Det vanliga är att antalet aktieägare är en eller två med ägande 50/50. Några gånger per år kommer vi i kontakt med bolag där ägandet är 50/50 och som handlings-förlamats p g a att ägarna har hamnat i konflikt med varandra. En sådan handlingsförlamning är oftast förödande för verksamheten och för med sig kapitalförstöring och mänskligt lidande m m.

De flesta funderar på att upprätta aktieägaravtal men dröjer ofta med det eftersom det är så mycket annat att tänka på för att få igång bolagets verksamhet. Frågan om aktieägaravtal skjuts därför på framtiden. När sedan en oväntad konflikt uppstår har man inget avtal att luta sig mot och handlingsförlamningen blir ett faktum. Det är vanligt att ägarna är gifta/sambo/vänner. Vår erfarenhet är att det inte minskar riskerna utan ibland tvärtom eftersom affekten då kan bli desto större över en konflikt som berör verksamheten.

Ett aktieägaravtal bör som regel inte vara fastställt en gång för alla utan förändras vid behov i takt med bolagets förändring. Lämpligen ses det därför över med jämna mellanrum, t ex årligen inför årsstämmans fastställande av bokslutet.

 

REKOMMENDATIONER FÖR AKTIEÄGARAVTAL

Lyft fram frågan om aktieägaravtal till en prioriterad fråga. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal som förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger lösas med stöd av aktieägaravtalet.

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->