Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ändringar i bolag


Behöver du ändra i ditt bolag?

Vi hjälper dig att ändra bolagets räkenskapsår, styrelse, revisor, firmateckning, förbehåll/bolagsordning, aktieslag, bolagets adress, namn, verksamhet och/eller säte. Samtliga uppgifter anpassas enligt dina önskemål.

Med vår hjälp får du en snabb och smidig process där vi ordnar med all nödvändig dokumentation och de registreringar som krävs.

Beställ enkelt online!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Så går det till – Ändring av styrelse och andra uppgifter i bolaget


  •  

Skicka in en förfrågan online eller kontakta oss via mail eller telefon.

  •  

Tillsammans med er kommer vi fram till lämpligt upplägg. Vi upprättar sedan de handlingar som krävs och mailar till er för underskrift.

  •  

Ni signerar handlingarna.

 

  •  

Vi ombesörjer registreringen gentemot Bolagsverket.

Ändra styrelse och verkställande direktör


Om aktiebolagets styrelse ändras måste ändringen registreras hos bolagsverket. Sammansättningen av styrelsen i ett företag förändras ofta över tid. Nya förutsättningar uppstår under företagets utveckling som bolaget behöver anpassa sig till. Det kan gälla ett generationsskifte, nya aktieägare, behov av ny kompetens för en att utveckla företaget, krav från långivare, sjukdom, etc.

Bolagets styrelse ska vara sammansatt enligt reglerna i Aktiebolagslagen och det är viktigt att rätt information om bolagets styrelse blir registrerad hos Bolagsverket.

För att vara styrelseledamot i ett aktiebolag krävs att du:

  • ...är minst 18 år.
  • ...inte är i konkurs.
  • ...inte har förvaltare.
  • ...inte har näringsförbud.

Kontakta oss så hjälper vi dig med styrelseändring.

Digital bolagsstämma i aktiebolag


Fr o m januari 2024 finns möjligheten att hålla helt digital bolagsstämma för aktiebolag, om det står skrivet i bolagsordningen att bolagsstämma får hållas digitalt.

Digital bolagsstämma har flera fördelar för både bolaget och aktieägarna:

Enklare att delta

Med digital bolagsstämma underlättar man för aktieägare som inte kan delta på plats då en aktieägare kan delta i en digital bolagsstämma oavsett var de befinner sig i världen. 

Lägre kostnad

Kostnaden för aktiebolaget blir mindre med digital bolagsstämma då bolaget inte behöver betala för lokalhyra, mat, dryck och resor. Det är en stor fördel för exempelvis nystartade företag som kan ha begränsade resurser.

Flexiblare och enklare lösning med digital bolagsstämma

Arbetsprocessen med kallelse till stämman samt jobbet med att skicka ut dokumentation till aktieägarna förenklas väsentligt med digital bolagsstämma.

 

Vi hjälper dig att upprätta de dokument som krävs för att genomföra ändringen av bolagsordningen och ombesörjer registreringen hos Bolagsverket.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ändra firmateckning i bolaget


Enligt lag tecknar styrelseledamöterna alltid bolagets firma gemensamt och Verkställande direktör har alltid teckningsrätt för bolagets löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt bestämmer styrelsen hur bolagets firma skall tecknas.

Ska firmateckningen ändras i bolaget ska de nya personerna och den nya firmateckningen anmälas för registrering. 

Ändra aktiekapital


Om du ska göra förändringar i bolagets kapital, exempelvis minskning eller ökning av aktiekapitalet, är det viktigt att all formalia blir korrekt och att ärendet registreras hos Bolagsverket.

Ska bolaget öka eller minska sitt aktiekapital? Kontakta oss vi ordnar med korrekt dokumentation.

Ändra bolagets säte och adress


Om företaget byter adress är det viktig att göra en adressändring hos Bolagsverket. Vid enbart adressändring utgår ingen registreringsavgift till Bolagsverket.

 

Vill du snabbt få information om pris?

Ring 023 79 23 00 eller skicka oss en prisförfrågan!

 

 

Ändra bolagets verksamhet


Om ditt företag ska byta inriktning eller utöka sin verksamhet blir det aktuellt att ändra bolagets verksamhetsbeskrivning. Ofta sker ändring av både företagets namn och verksamhet vid samma tillfälle.

Vi hjälper dig att ändra eller lägga till en verksamhetsbeskrivning i ditt aktiebolag.

Ändra företagsnamn


Bolagets namn måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsort. Ange gärna alternativa namnförslag.

Ändra revisor eller lägg till revisor


Ofta startas aktiebolag utan att någon revisor registreras hos Bolagsverket. Allteftersom företaget växer och förutsättningarna förändras kan en revisor behöva läggas till eller bytas ut.

Kravet på revisor i privat aktiebolag styrs av aktiebolagets storlek. Vissa typer av aktiebolag ska alltid ha en revisor, exempelvis publika bolag, aktiebolag med bank- eller finansieringsrörelse och aktiebolag som har särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ändra bolagets räkenskapsår


Ändring av brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. Vid ändring av kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras i de flesta fall dispens av Skatteverket.

Ett förlängt räkenskapsår får aldrig omfatta mer än 18 månader.

Att tänka på vid ändring av styrelse


  • En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och Verkställande direktör.
  • Bolaget kan besluta att en styrelseändring ska gälla från en senare tidpunkt.

 

FAQ - Ändringar i bolag

Om bolaget har utökat eller ändrat sin verksamhet så ska verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen ändras och registreras.

Det är viktigt att tänka på att namnskyddet kan förändras när verksamheten ändras eftersom företagsnamnet endast har skydd inom de verksamhetsområden som anges i bolagsordningen.

Styrelsen i ett aktiebolag förändras över tid och det kan bero på ett generationsskifte, nya aktieägare, att bolaget behöver få in ny kompetens för företagets utveckling eller krav från en långivare, etc.

Styrelsen måste vara sammansatt enligt reglerna i aktiebolagslagen och det är viktigt att rätt information om bolagets styrelse blir registrerad hos Bolagsverket.

Den nya styrelsen gäller från den tidpunkt då anmälan om registrering kommit in till Bolagsverket.

Bolaget kan besluta att en styrelseändring ska gälla från en senare tidpunkt.

Lagen kräver att man har minst en suppleant om ordinarie styrelsen består av färre än tre ledamöter. Kravet har sin utgångspunkt i att ett aktiebolag måste kunna ha en fungerande styrelse även om något skulle hända en ordinarie ledamot.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till vår Integritetspolicy

Mer information
om våra bolagstjänster? Kontakta oss!

Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!