Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Ändringar i bolag

Behöver du ändra i ditt bolag? Vi hjälper dig!

Beställ

Genom åren har vi hjälpt tusentals företag med olika bolagsändringar. Det kan vara allt från att ändra räkenskapsår, styrelse, revisor, firmateckning, förbehåll, aktieslag, bolagets adress, namn, verksamhet och/eller säte, samtliga uppgifter anpassas enligt dina önskemål. Genom att vi ordnar med formaliteterna kan ni istället lägga all tid och energi på företagets egentliga verksamhet.

Ändra styrelse

Sammansättningen av bolagets styrelse kan förändras över tid. Det kan gälla ett generationsskifte, nya aktieägare, behov av ny kompetens under företagets utveckling, krav från långivare, sjukdom, etc.

En styrelse ska vara sammansatt enligt reglerna i aktiebolagslagen och det är viktigt att rätt information om bolagets styrelse blir registrerad hos Bolagsverket.

Ändra räkenskapsår

Ändring av brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan tillstånd. För ändring av kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens av Skatteverket. Dispensen ska inges till Bolagsverket. Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. Ett förlängt räkenskapsår får aldrig omfatta mer än 18 månader.

Ändra bolagets adress

Om företaget byter adress är det viktig att göra en adressändring hos Bolagsverket. Vid enbart adressändring utgår ingen registreringsavgift till Bolagsverket.

Ändra företagsnamn

Bolagets namn måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsort. Ange gärna alternativa namnförslag. Vill du skydda ett varumärke kan vi hjälpa till.

Ändra aktieägare (aktiebrev, aktiebok)

Vid förändringar av aktieinnehav kan vi hjälpa till att uppdatera aktiebrevaktiebok m.m. Om ni själva vill göra uppdateringar kan ni köpa aktiebrev, aktiebok m.m. från oss. Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra register över alla aktieägare och deras aktieinnehav, detta görs i en aktiebok.

Kompanjonsavtal & konsultation

Svenska Standardbolag kan tillhandahålla bolagsavtal för alla bolagsformer anpassade efter bolagsmännens önskemål och övrig konsultation i bolagsärenden.

Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Tänk på att:

En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och Verkställande direktör. Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet.

Prisinformation

Kontakta oss för aktuell prisuppgift eller skicka en prisförfrågan >>

Beställ online, dygnet runt >>

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy