Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Risker med historikbolag

Idag finns det flera leverantörer som tillhandahåller aktiebolag med historik, s.k. historikbolag.

Vad är ett aktiebolag med historik?

I det flesta fall är ett bolag med historik ett aktiebolag som en tidigare ägare sålt till en aktör på bolagsmarknaden med avsikten att snabbavveckla bolaget.

Leverantören av snabbavvecklingen byter namn, adress, och styrelse på bolaget, tömmer kassan och avslutar de flesta affärsrelationerna bolaget har men behåller bankkonto och bolagets F-skattregistrering. Efter detta saluförs bolaget som ett historikbolag eller ”bolag med historik, bankkonto och F-skatt”.

Aktiebolag med historik har alltså med stor sannolikhet tidigare inrymt en verksamhet med omsättning, kundåtaganden, leverantörsbetalningar, moms och skattebetalningar, aktieutdelningar, löneutbetalningar m.m. Bolagets ansvar för tidigare affärsverksamhet är kopplat till organisationsnumret och försvinner inte genom styrelsebyte, adressändring och dylikt.

Finns det risker med historikbolag?

Ett aktiebolags historik är något du får med dig som köpare. Bolagets ansvar för tidigare affärsverksamhet är kopplat till organisationsnumret och det kan drabba bolaget i form av krav från tidigare kunder, garantier som ska uppfyllas, obetalda skatter eller avgifter etc.

Det är av yttersta vikt att du som ny ägare till bolaget som tidigare har bedrivit verksamhet gör en mycket noggrann genomgång av historiken. Om garantier ställs av säljaren är det viktigt att säljaren har förmåga att uppfylla dessa garantier.

Läs mer:

CREDMA (del av Företagsuniversitetet AB) 2019-10-28 >>
Artikel i Sydsvenskan 2018-10-14 >>

Hur gör Svenska Standardbolag med sina avvecklingsbolag?

Alla bolag som Svenska Standardbolag köper avvecklas genom fusion eller likvidation, vilket innebär att bolaget och dess organisationsnummer upphör att existera. Säljaren får betalt omgående och vi sköter hantering/administration av bolaget under avvecklingstiden. Vi säljer INTE bolagen vidare som historikbolag.

Läs mer >>

Varför vill man köpa ett historikbolag?

Köparen av ett historikbolag vill ha en flygande start och av olika skäl slippa ansöka om F-skatt och bankkonto. Det kan också vara så att det köpta bolaget har en hög rating hos UC och andra kreditupplysningsföretag, vilket kan underlätta att få kredit hos leverantörer.

Personer med dålig betalningshistorik, exempelvis tidigare konkurser och/eller betalningsanmärkningar, har ofta svårt att få bankkonto och F-skattsedel. För dessa kan historikbolag vara enda vägen till eget fungerande bolag. Det finns statistik som visar att historikbolag oftare än andra bolag hamnar i betalningsproblem vilket till och med kan vara uppsåtligt, d v s att köparens avsikt från början är att använda historikbolaget för att beställa varor, låna pengar etc, utan att betala för sig.

Starta företag med ett nytt aktiebolag

Vi rekommenderar att du startar företag med ett nytt aktiebolag. Du kan antingen köpa ett lagerbolag som har ett färdigt organisationsnummer eller välja att bilda ett aktiebolag från grunden (s k nybildning). Med ett lagerbolag kommer du igång omgående, en nybildning tar något längre tid.

Prisförfrågan Beställ

Starta bolag med lagerbolag

Vill du komma igång snabbt och enkelt? Våra lagerbolag heter AB Grundstenen och har genomgått nyregistreringsprocessen vilket gör dem redo för användning. Vi säljer enbart lagerbolag som vi själva har bildat.

När du köper ett lagerbolag av oss ingår alltid:

  • Registrering av F-skatt (Skatte- och avgiftsanmälan).
  • Aktieägaravtal, om ni är fler ägare.
  • Domänregistrering
  • Dokumentation, kontroller, granskningar, bevakning och hjälp genom hela processen.

Läs mer >>

Starta bolag genom nybildning

Om man inte behöver komma igång med sin verksamhet snabbt kan en nybildning vara ett alternativ. Ett bolag blir en juridisk person och tilldelas ett organisationsnummer efter att nyregistreringsprocessen är klar. Man ska vara medveten om att beroende på Bolagsverkets handläggningstid kan det ta tid innan bolaget blir registrerat och det går att komma igång med verksamheten.

Läs mer >>

Kan man köpa ett lagerbolag med F-skatt och bankkonto?

Nej. Ett lagerbolag är per definition ett vilande bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Lagerbolaget är bildat i förväg så att en köpare snabbt kan få tillgång till ett organisationsnummer. För att ett bolag ska kunna öppna bankkonto och få F-skatt krävs att bolaget blir aktivt genom att påbörja verksamhet.

Köper du ett lagerbolag av oss ingår alltid hjälp med att registrera F-skatt. Våra bolag finns med aktiekapital 25 000 kr, 50 000 kr, 100 000 kr och 500 000 kr.

Öppna bankkonto

Kontakta den bank du avser använda till ditt nya bolag och gör en ansökan om att öppna ett bankkonto. Många banker har idag digitala formulär som man hittar på respektive banks informationssidor om att bli företagskund.

När man gör sin ansökan om att bli företagskund kommer bankens ”Känn din kund”-frågor alltid att ingå. Banken ställer frågor för att skydda både dig och banken från att utnyttjas i penningtvättssyfte. Banken är även enligt svenska penningtvättslagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om sina kunder.

”Känn din kund”-frågorna berör exempelvis information om sysselsättning, arbetsgivare, syftet med din relation till banken, medborgarskap eller uppehållstillstånd, insättningar på ditt konto (varifrån pengarna i så fall kommer), hur ditt sparande har byggts upp, om du regelbundet har överföringar till eller från osv.

Kontakta oss

Vill du veta mer om att starta bolag med lagerbolag eller veta hur vi jobbar med avveckling av bolag? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Våra bolagstjänster kan du beställa online, dygnet runt.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy