Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Funderar du på att starta aktiebolag?


Om du funderar på att starta aktiebolag eller har en enskild firma som du vill ombilda till aktiebolag så kan det vara klokt att göra det nu, innan årsskiftet. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget 1 januari.

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i aktiebolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Den som äger aktierna 1 januari får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta aktiebolag genom vårt lagerbolag AB Grundstenen före årsskiftet för då kommer du kunna nyttja schablonbelopp för 2024. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2024.

Fördelar med lagerbolag

Med ett lagerbolag spar du tid eftersom du hoppar över några steg i processen, du kan komma igång med ditt bolag på några timmar. Aktiebolaget är klart med eget organisationsnummer och du slipper vänta på registreringen av ditt bolag hos Bolagsverket, vilket kan ta flera veckor. 

En annan fördel är att ditt utlägg enbart blir det du betalar för bolagets aktier, aktielikviden, eftersom arvodet för arbetet och registreringsavgifter betalas med bolagets eget kapital.

Något som många upplever är att det kan ta tid att ordna med bankkonto och registrering av F-skatt. Som företagare önskar man att snabbt att komma igång med sina affärer. Till våra lagerbolagskunder ingår därför alltid vår hjälp med en F-skatteanmälan till Skatteverket.

Schablonbelopp 2024

Schablonbeloppet för 2024 är 204 325 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.


Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2024, d v s köper ditt Grundstenenbolag före 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING  SKATT SKILLNAD
204 325 × 20% 40 865 kr  
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST    
204 325 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
204 325 kr × 53 % (kommunal skatt 33 % + statl. 20 %)
67 427 kr
108 292 kr
– 26 562 kr
– 67 427 kr

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 26 000 och strax över 67 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

 

Termer i inkomstskattelagen

GRÄNSBELOPP
… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 %.

ÅRETS GRÄNSBELOPP
… 2024 är lägst 204 325 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT UTDELNINGSUTRYMME
… är det utdelningsutrymme till 20 % skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM
… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Kontakta oss

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!