Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Sänkning av aktiekapital till 25 000?


Regeringen har föreslagit att gränsen för lägsta aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

Förslaget kommer sannolikt att gå igenom och gäller då från 1 januari 2020. I Regeringens pressmeddelande skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson bland annat "Sänkningen av kravet på aktiekapital innebär en större flexibilitet för de små och växande företagen runt om i landet. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande". Pressmeddelandet >> (extern sida)

Förslaget kan vara till särskild nytta för de många tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar. För sådana företag kan det nuvarande kravet på 50 000 kronor i aktiekapital upplevas som onödigt betungande. Man kan därför utgå från att förslaget leder till att fler aktiebolag startas, framför allt i tjänstesektorn.

25 000 kr i aktiekapital föreslås gälla för bolag som bildas efter årsskiftet. För bolag som bildas under 2019 gäller fortfarande 50 000 kr som lägsta aktiekapital.

Prisförfrågan

Förra sänkningen

Förra sänkningen av kapitalkravet för aktiebolag gjordes 2010 då gränsen sänktes från 100 000 kr till nuvarande 50 000 kr. Den sänkningen gjorde aktiebolagsformen tillgänglig för fler företagare och antalet aktiebolag ökade markant. Föregående ändring av kapitalkravet genomfördes på 1990-talet då gränsen höjdes från 50 000 kr till 100 000 kr.

Kritik mot förslaget

En kritik som riktas mot att kapitalkravet nu sänks till 25 000 kr är att det nu blir så lågt att leverantörer kan komma att ställa krav på borgen eller andra säkerheter från ägaren. Det finns också en risk att oseriösa aktörer i ökad utsträckning kan komma att använda sig av aktiebolag. En annan risk med det långa kapitalkravet är att aktiebolag som företagsform tappar i anseende, vilket då också drabbar redan existerande bolag.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande >> (extern sida)

Kontakta oss

Kontakta oss >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!