Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hur väljer jag räkenskapsår för mitt aktiebolag?


Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. Räkenskapsår kan inledas vilken månad som helst under året. Det räknas från första dagen i valfri månad och avslutas 12 månader senare.

Att fundera över när man väljer räkenskapsår:

  • Det kan vara lämpligt att lägga bokslutsdatum när man har lågsäsong och därmed tid att arbeta med bokslutsarbete och inventering etc.
  • Ska första räkenskapsåret vara så långt som möjligt så att intäkterna kommer ikapp de inledande kostnaderna?

Andra förhållanden kan också påverka valet av räkenskapsår, t ex den tidpunkt när det blir möjligt att få vinstutdelning från bolaget. Ta gärna råd av en specialist innan du bestämmer dig och välj inte kalenderår "bara för att det är vanligast". Notera även att om bolaget ingår i en koncern ska koncernbolagen ha samma räkenskapsår.

Välj månad för bokslut

Möjligheten att välja vilken månad räkenskapsåret ska börja på har växlat under åren, från att ha varit helt fritt till att inskränkas kraftigt till att bli friare igen. De flesta företag har 31/12 som bokslutsdatum, vilket som regel också ansetts bäst från statsmakternas sida. Andra vanliga bokslutsdatum är 30/4, 30/6 och 31/8.

Sedan 2011 finns alltså möjlighet att välja fritt vilken månad på året som ditt bolag ska ha bokslutsdatum, januari-december.

Hur kort, hur långt?

Räkenskapsåret kan vara längre eller kortare än ett kalenderår när verksamheten påbörjas eller avslutas. Aktiebolagets första räkenskapsår kan vara så kort som en dag och kan utsträckas till att vara maximalt arton månader. Förkortning eller förlängning av räkenskapsåret kan även göras om ändring av räkenskapsåret görs.

Ändring av räkenskapsår för ett aktiebolag

Att ändra ett räkenskapsår för aktiebolaget till att i fortsättningen vara per 31/12 går som regel bra. Annan ändring kräver som regel dispens och välmotiverade skäl för att få tillstånd att ändra. Bolag i samma koncern ska ha samma räkenskapsår och anpassning till koncernen kan göras utan särskilt tillstånd.

Frågor

Ring eller maila oss så kan vi berätta mer! Vi finns centralt i Stockholm, Malmö och Falun och vi har öppet alla vardagar 08.00-16.30.

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!