Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fördelar med att starta bolag före årsskiftet


Den som äger aktierna i ett aktiebolag vid årets början får tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning.

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i aktiebolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Den som äger aktierna 1 januari och hela kalenderåret får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta aktiebolag genom vårt lagerbolag AB Grundstenen före årsskiftet. När du köper ett färdigt aktiebolag före 1 januari får du nyttja schablonbelopp för 2023. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2023.

Termer i inkomstskattelagen

GRÄNSBELOPP
… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 %.

ÅRETS GRÄNSBELOPP
… 2023 är lägst 195 250 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT UTDELNINGSUTRYMME
… är det utdelningsutrymme till 20 % skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM
… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Schablonbelopp 2023

Schablonbeloppet för 2023 är 195 250 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.


Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2023, d v s köper ditt Grundstenen-bolag före 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING  SKATT SKILLNAD
195 250 × 20% 39 050 kr  
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST    
195 250 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
195 250 kr × 53 % (kommunal skatt 33 % + statl. 20 %)
64 432 kr
103 482 kr
– 25 382 kr
– 64 432 kr

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 25 000 och strax över 64 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

Kontakta oss

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!