Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Olika sätt att avveckla aktiebolag


Det finns flera olika metoder att avveckla aktiebolag. Här reder vi ut några sätt och förklarar vad de innebär för dig.

Det snabbaste och enklaste sättet: Snabbavveckling

Det snabbaste och enklaste sättet att avveckla ett aktiebolag är genom snabbavveckling. En snabbavveckling innebär att vi köper ditt bolag och likviderar det i vår regi. Säljaren/bolagsmännen får betalt omgående och köpeskillingen beräknas utifrån bolagets aktuella balans- och resultatrapport. Vi tar därmed ansvar för all administration av bolaget under avvecklingstiden.

Frivillig likvidation - något mer tidskrävande

Att likvidera ett aktiebolag är ett annat sätt för aktieägarna att avsluta ett aktiebolag. Efter att bolagsstämman beslutat om att bolaget skall träda i likvidation tar det ca 8-10 månader tills ägaren kan få sina eventuella tillgångar ur aktiebolaget. Bolaget behöver också utse en likvidator som Bolagsverket godkänner. All administration och förvaltning under likvidationstiden hanteras av bolaget.

Avveckling av aktiebolag genom fusion eller fission

Vid både fusion och fission tas aktiebolagets samtliga tillgångar och skulder över av ett annat bolag. Det medför att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. 

Varför snabbavveckling?

Även ett vilande bolag kräver administration. Det ska göras deklaration och årsbokslut och även din privata deklaration påverkas av ägandet.

Snabbavveckling är det mest fördelaktiga för dig eftersom du får både betalt snabbt och slipper administrationen under likvidationstiden. Vi övertar ansvaret för bolagets administration i och med att vi köper bolaget och gör avvecklingen i vår ägo.

Om du väljer att sälja ditt bolag till Svenska Standardbolag för avveckling kan du känna dig trygg. Vi har stark ekonomi, lång erfarenhet och många kunniga medarbetare.

Fördelar med snabbavveckling:

  • Du som säljare får betalt direkt.
  • Försäljningsprocessen är snabb, enkel och trygg.
  • Vi tar hand om all administration under avvecklingstiden.
  • Vi ser till att bolagets och ägarnas befogenheter och skyldigheter gentemot myndigheter etc hanteras korrekt.
  • De bolag vi köper in för avveckling säljs aldrig vidare.

Vad får du betalt för ditt bolag?

För beräkning av pris på ditt bolag behöver vi underlag att analysera. Skicka oss en offertförfrågan och bifoga där bolagets aktuella resultat- och balansrapport så återkommer vi med ett pris.

Kontakta oss

Ring, maila eller chatta gärna med oss så hjälper vi dig med just ditt ärende! Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm och Malmö.

Våra kontor:

Falun (HK) 023 79 23 00
Stockholm 08 23 41 15
Malmö 040 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg!